Kennis van zaken

Wij zijn geïnspireerd en inspireren u graag om dat wat u weet ook in daden om te zetten.

PAK Connected Leadership
PAK Connected Leadership Kenya

Connected Leadership is our annual leadership journey. A combination of cycling and learning from leaders throughout Africa.

Intrinsieke motivatie 3.0.
Intrinsieke motivatie

Vanuit onze menselijke natuur straven we doelen het liefst na vanuit intrinsieke motivatie, altijd en overal, binnen en buiten het werk.

Jezelf zijn op je werk
Jezelf zijn op het werk

Jezelf zijn op je werk steeds belangrijker. PAK legt in dit artikel uit waarom aandacht voor identiteit belandrijker wordt.

Faciliterend leiderschap
Faciliterend leiderschap

PAK boekt goede resultaten met het programma faciliterend leiderschap.

Eigenaarschap en teamontwikkeling
Eigenaarschap en teamontwikkeling

In de praktijk blijkt het effectief tonen van eigenaarschap door teams, teamleden en teamleiders weerbarstig. Hoe komt dit?

Feedforward afstemmen
Feedforward afstemmen

Feedforward afstemmen is het uitspreken van je behoeften, zodat je beter kunt samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

Is jouw organisatie crisisbestendig?
Is jouw organisatie crisisbestendig?

Crisisbestendige organisaties willen niet alleen deze maar ook de daaropvolgende crises goed doorstaan. Zij kiezen voor verantwoord samenwerken.

slecht nieuws gesprek voeren
Slecht nieuws gesprek voeren

Een slecht nieuws gesprek voeren is nooit leuk. Niet om te brengen en ook niet om te ontvangen. Alles over de do's and dont's van het slecht nieuws gesprek.

Training feedback geven en ontvangen
Training feedback geven en ontvangen

De training feedback geven en ontvangen van PAK is praktisch en verhelderend. Een inspirerende incompany teamtraining op maat met blijvend effect.

Deep Democracy training
Deep Democracy in organisaties

Onze Deep Democracy training is gebaseerd op systemisch leiderschap en staat bol van de handvatten, op maat voor jouw organisatie.

intervisiemethode
Intervisiemethode voor teams

Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collega's. Hier vind je een beschrijving van verschillende intervisiemethoden.

intervisie
Intervisie voor teams

Intervisie is een methode om met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk. Supervisie helpt om intervisie op te starten.

supervisie
Supervisie voor teams

De supervisie wordt begeleid door een expert van buitenaf, een supervisor. Een supervisor is ervaren en expert op het gebied van samenwerken en leiderschap.

Omgaan met weerstand
Omgaan met weerstand

Communicatietraining omgaan met weerstand in gesprekken. Omdat je soms meer nodig hebt dan eenvoudige communicatieve vaardigheden. Praktisch en met humor.

Organisatieopstelling teamtraining
Organisatieopstelling

Organisatieopstellingen geven inzicht in de dynamiek van de organisatie en laten de verhoudingen zien die optimaal functioneren in de weg kunnen staan.

faciliterend leiderschap
Faciliterend leiderschap anno nu

Faciliterend leiderschap sluit aan bij de behoeften van zelfsturende professionals. Ze richten zich niet op het beheersen en controleren, maar op het ondersteunen van medewerkers.

achtvelden model
Achtvelden instrument

Het achtvelden instrument helpt organisaties om leertrajecten gerichter in te vullen, door na te denken over wat je wil bereiken en wanneer je tevreden bent.

Verandersnelheid
Verandersnelheid van organisaties

De verandersnelheid van organisaties bepaalt de manier hoe ze omgaan met veranderingen. Door een hoge snelheid kunnen ze beter inspelen op de omgeving.

Scrum-methode
Scrum methode: Agile werken

De scrum-methode wordt ingezet om projecten effectiever en efficiënter te laten verlopen. De methode richt zich op korte doelen en cyclische processen.

Aanspreekcultuur
Aanspreekcultuur realiseren

In een aanspreekcultuur wordt er geleerd van gemaakte fouten. Medewerkers ervaren namelijk de vrijheid om feedback te geven en ontvangen op elkaars gedrag.

leerklimaat in organisaties
Leerklimaat: leren in organisaties

Het leerklimaat stimuleert of belemmert het leren in organisaties. Het beïnvloedt namelijk het leergedrag van medewerkers.

Learning action matrix
Learning action matrix

De learning action matrix helpt medewerkers in het proces van continu leren. Het zorgt ervoor dat medewerkers zowel actie ondernemen als reflecteren.

Betekenisgeving veranderingen
Betekenisgeving aan veranderingen

De betekenisgeving van medewerkers over veranderingen heeft effect op de uitvoering van het veranderproces. Theorieën houden hier vaak geen rekening mee.

Duurzame verandering - PAK organisatieontwikkeling
Duurzame verandering

Wil je dat werknemers de verandering ook op lange termijn blijven uitvoeren? Voor een duurzame verandering is een aantal factoren van belang. 

Leiderschap en leren - PAK organisatieontwikkeling
Leiderschap en leren

De relatie tussen leiderschap en leren is door de verschuiving naar informeel leren steeds belangrijker geworden. Welke rol hebben leiders hierin? 

Ontwikkeling van oudere medewerkers
Ontwikkeling van oudere medewerkers

De ontwikkeling van oudere medewerkers is belangrijk. Op deze manier blijven hun kennis en vaardigheden aansluiten bij de behoefte van de organisatie.

Jezelf presenteren presentatietraining
Jezelf presenteren – Présence

Jezelf presenteren doe je m.b.v. presentatietechnieken en vooral vanuit présence; een hoge mate van zelfbewustzijn in het hier en nu.

Evaluatiemodel
Evaluatiemodel: vier niveaus van evalueren

Het model van Kirkpatrick bestaat uit vier niveaus om een training te evalueren. De niveaus beoordelen steeds dieper het effect van de training op de deelnemers en organisatie.

Sociale netwerktheorie
Sociale netwerktheorie

Met behulp van de sociale netwerktheorie kunnen disfunctionele relaties tussen medewerkers ontdekt en aangepakt worden. De theorie analyseert deze relaties.

Informeel leren in organisaties
Informeel leren in organisaties

Informeel leren wordt binnen organisaties steeds belangrijker. Eraut beschrijft verschillende niveaus van informeel leren en hoe deze bereikt kunnen worden.

Continu veranderen
Continu veranderen

Het continu veranderen is een doorlopend proces van evenwicht tussen stabiliteit en veranderen. Werkmethodes worden continu aangepast aan de omgeving.

Teams van de toekomst
Teams van de toekomst

Het werken in teams is veranderd door de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. In teams van de toekomst wordt het gedachtegoed rondom teams veranderd.

Double-loop learning
Double-loop learning

Hoogopgeleide professionals zijn minder goed in staat tot double-loop learning. Dit komt omdat ze geen strategieën hebben ontwikkeld om te leren van fouten.

Simon Sinek
Golden Cirkel: start with why

Waarom zijn sommige organisaties en leiders succesvoller dan anderen? Aan de hand van de Golden Cirkel geeft Simon Sinek antwoord op deze belangrijke vraag.

Ladder of interference
Ladder of Inference

Hoe ontstaan mentale modellen die ons denken en gedrag beïnvloeden? De Ladder of Inference beschrijft de onbewuste stappen bij het vormen van deze modellen.

Organisatorische levenscyclus
Organisatorische levenscyclus

Waarom overleven sommige organisaties en falen andere? De organisatorische levenscyclus laat vier fasen zien waarin organisatie bloeien of achteruitgaan.

Competing Values Framework Quinn
Competing Values Framework

Hoe ziet u de cultuur in uw organisatie? Het Competing Values Framework onderscheidt aan de hand van twee dimensies vier soorten kwadranten van cultuur.

Interacting Spheres Model
Interacting Spheres Model

Het Interacting Spheres Model beschrijft de spanning tussen managers en professionals. In een verandering is de verbinding tussen de partijen noodzakelijk.

Organisatieconflict
Organisatieconflict: Pondy’s model

Een organisatieconflict kan de effectiviteit van een organisatie bevorderen. Pondy onderscheidt in zijn model vijf opeenvolgende fasen van een conflict.

ijsbergmodel van Mcclelland
IJsbergmodel van McClelland

Hoe kan gedragsverandering gerealiseerd worden? Het ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe bijvoorbeeld overtuigingen en motieven gedrag beïnvloeden.

Onderhandelen mastenbroek
Onderhandelen: Mastenbroek

Het model van Mastenbroek kent vier doelen die tijdens het onderhandelen worden nagestreefd. Deze kunnen het onderlinge resultaat positief beïnvloeden.

Mintzberg professionele bureaucratie
Professionele bureaucratie

De organisatiestructuur is afhankelijk van de vraag welke groep medewerkers dominant is. In een professionele bureaucratie is de operationele kern dominant.

vijfkrachtenmodel concurrentieanalyse
Vijfkrachtenmodel

Wat is de concurrentiepositie van uw organisatie? Met behulp van het vijfkrachtenmodel kan deze positie worden onderzocht en de strategieën worden bepaald.

Timemanagement tips
Timemanagement tips – Plannen en organiseren

Op deze pagina vind je timemanagement tips in twee categorieën. Tips in het omgaan met externe belemmeringen en in het omgaan met interne belemmeringen.

veranderkracht
Macht en veranderkracht

De rol van macht in een organisatieverandering is de afgelopen jaren belangrijker geworden. Het model van Boonstra laat vier perspectieven van macht zien.

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek
De dramadriehoek, wie zit er niet in?

De dramadriehoek bestaat uit drie rollen: de aanklager, het slachtoffer en de redder. Allen hebben als taak om in de winnaarsdriehoek te stappen.

drie lagen model van cultuur
Drie-lagenmodel van cultuur

Een cultuurverandering is erg moeilijk omdat het gebaseerd is op basis veronderstellingen. Het drie-lagenmodel geeft inzicht in de complexiteit van cultuur.

70-20-10 model Charles Jennings
70-20-10 model in de praktijk

Het 70-20-10 model is volgens Charles Jennings een kader dat organisaties helpt bij het organiseren van hun leren. Het richt zich op het informeel leren.

Bateson logische niveaus
Bateson logische niveaus

De Bateson logische niveaus gaan ervan uit dat we veranderen en ontwikkelen door middel van leren en denken. Het model helpt om veranderingen te begrijpen.

Netwerkorganisaties
Netwerkorganisaties

Netwerkorganisaties zijn samenwerkingsverbanden waarbij organisaties gebruik kunnen maken van elkaars kerncompetenties en de positionering op de markt.

Roos van Leary
Roos van Leary

In de Roos van Leary worden verschillende gedragspatronen en het effect daarvan weergegeven. Met het model kan men bewuste keuzes maken in actie en reactie.

verandermanagement Caluwe
Verandermanagement

Om verandermanagement effectief te kunnen uitvoeren onderscheiden De Caluwe en Vermaak vijf veranderingsstrategieën: geel, blauw, rood, groen en wit.

Behoeftepiramide van Maslow
Behoeftepiramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow onderscheidt vijf hiërarchische niveaus. Een niveau kan pas bereikt worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is.

Groepsdynamica
Groepsdynamica

Groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep afspelen. Door als team bewust te zijn van de dynamiek kan er effectiever worden samengewerkt.

Daniel-Pink-Intrinsieke-motivatie
Intrinsieke motivatie

Motivatie 3.0 is een nieuwe manier van denken over motiveren. Het richt zich op onze intrinsieke motivatie voor autonomie, vakmanschap en zingeving.

Cirkel van invloed en betrokkenheid
Cirkel van invloed vergroten

Vanuit de cirkel van invloed ben je bezig met hoe je de situatie kunt beïnvloeden. Je handelt proactief en vergroot zo de cirkel van invloed.

Kernkwadranten
Kernkwadranten

Kernkwadranten zijn hulpmiddelen om een beeld te krijgen van jouw kernkwaliteiten. Het geeft zicht op jouw kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

Kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Een duidelijk beeld hiervan zorgt voor het bewust inzetten van jouw kwaliteiten.

Geweldloze communicatie
Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het doel is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.

Feedforward
Feedforward: gericht op de toekomst

Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. De focus ligt op wat de persoon gaat doen en niet op wat hij in het verleden heeft gedaan.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor het ontwikkelen van competenties is het persoonlijk ontwikkelingsplan een bruikbaar hulpmiddel. Het helpt om ontwikkelingsgebieden te bepalen.

Dienend leiderschap
Dienend leiderschap

Dienend leiderschap betekent dat leidinggevenden zich in dienst stellen van de mensen op de werkvloer en zich richten op de ontwikkeling van hun werknemers.

Ontwikkelingsniveaus
Ontwikkelingsniveaus Hersey en Blanchard

Bij effectief leiding geven wordt de stijl afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de medewerker. We onderscheiden vier verschillende ontwikkelingsniveaus.

Belbin teamrollen
Belbin teamrollen

Belbin teamrollen beschrijven het gedrag van werknemers wanneer ze samenwerken met anderen. Het patroon van deze rollen heeft invloed op de teamprestaties.

Ontwikkelingsproces
Ontwikkelingsproces

Medewerkers maken een ontwikkelingsproces door om te komen tot een zelfstandig werkende professional. De leidinggevende past zijn stijl aan op dit proces.

Generatie y
Generatie y op de werkvloer

Betekenisvol werk, flexibiliteit en feedback zijn voor generatie y belangrijker dan het salaris. De vraag is: hoe ga je als organisatie hier mee om?

Verandertaal-uitlokken
Verandertaal uitlokken

Met motiverende gespreksvoering kan je bijdragen aan duurzame gedragsverandering, door het uitlokken van verandertaal.

Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken

Ook zo moe van brandjes blussen? Bereik meer met minder moeite door oplossingsgericht werken. Stop ten eerste met andermans problemen oplossen.

Teamopstelling teamontwikkeling
Teamopstelling maakt helder

Na een reorganisatie wordt met een teamopstelling duidelijk wat de gevolgen zijn van veranderingen. De teamopstelling geeft informatie over vervolgstappen.

Bezwaren benutten
Bezwaren benutten

Het uiten van bezwaren wordt nog wel eens verward met het uiten van weerstand. Je kunt leren dit te scheiden en bezwaren te benutten.

Omgaan met emoties op het werk
Omgaan met emoties op het werk

Waarom zijn we zo bang voor emoties op het werk? Wat maakt dat emoties op het werk ons zo verwarren? We leren u omgaan met emoties; zeker op het werk.

Non-verbale communicatie
Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is de taal van je lichaam. Die liegt nooit. Non-verbale communicatie is vele malen bepalender dan verbale communicatie.

Mindfulness training Utrecht
Mindfulness – Rust in je hoofd

Mindfulness is een staat van actieve aandacht op het heden. Je observeert je gedachten van een afstand, zonder te oordelen of ze goed of slecht zijn.

Big five persoonlijkheidsmodel
Het Big Five Persoonlijkheidsmodel

Het Big Five persoonlijkheidsmodel bestaat uit vijf dimensies waarmee iemand beschreven kan worden. Het model wordt veel gebruikt door personeeladviseurs.

Sturing en zelfsturing
Sturing en zelfsturing

Voor zelfsturende teams is het belangrijk dat de leidinggevende de balans vindt tussen sturing en zelfsturing. Twee factoren kunnen deze balans beïnvloeden.

timemanagement Eisenhower
Timemanagement – Eisenhower

Timemanagement wordt in de samenleving steeds belangrijker. Met behulp van het Eisenhowermodel leer je prioriteiten stellen en beslissingen maken.

SMART doelen opstellen
SMART doelen opstellen

SMART doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd. Ze helpen bij het bereiken van het doel en zorgen ervoor dat collega's weten wat er verwacht wordt.

STAR methode
STAR methode

De STAR methode levert voorbeelden op van feitelijk gedrag. De methode kan je helpen bij het overtuigen van je competenties en ervaring in sollicitaties.

disc model
DISC model

Het DISC model kan de samenwerking in een team verbeteren. Het geeft inzicht in je persoonlijkheidsstijl waardoor we onszelf en andere beter gaan begrijpen.

Organisatie achteruitgang
Organisatie achteruitgang

Wat zijn redenen van organisatie achteruitgang en welke maatregelen kunnen verdere terugval voorkomen? Het model van Weitzel en Jonsson geeft een overzicht.

cursus delegeren
Delegeren

Op de juiste manier delegeren levert een win-winsituatie op: jouw werkdruk verlaagd én je motiveert jouw medewerker door zijn kwaliteiten te erkennen.

training zelfsturende teams
Zelfsturende teams in training

In zelfsturende teams zijn medewerkers samen verantwoordelijk voor het realiseren van een taak. Deze teams hebben positieve effecten op organisaties.

Inlevingsvermogen
Inlevingsvermogen kun je ontwikkelen

Een manager met inlevingsvermogen wacht met het uiten van een oordeel en probeert actief te luisteren om zijn medewerkers te kunnen begrijpen.

Situationeel leidinggeven leiderschap
Situationeel leidinggeven

Alles over situationeel leidinggeven. De experts op het gebied van situationeel leiderschap leren u alle leiderschapsstijlen in een praktische training.

persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap

Wanneer je persoonlijk leiderschap ‘bezit’ ben je de leidinggevende over je eigen leven. Door deze houding kun je een inspiratiebron voor anderen zijn.

PAK ontwikkeldriehoek
PAK ontwikkeldriehoek

Positie, Actie en Kwaliteit bepalen volgens de PAK performance driehoek de performance op zowel organisatie-, afdelings- als gespreksniveau.

Communicatieniveaus
Communicatieniveaus

Gesprekken kunnen vastlopen. Tijdens het voeren van gesprekken met collega's of klanten spelen de volgende vier communicatieniveaus voortdurend een rol.

Leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijlen; welke heb jij nodig?

Leer de vier leiderschapsstijlen toepassen. Om effectief leiding te geven stem je jouw leiderschapsstijlen af op de behoefte van de medewerker, per taak.

Zelfregulerend leren
Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren is belangrijk om het eigen leerproces te kunnen plannen en reguleren. In onze communicatietraining krijgt u de handvatten.

motivatiegesprek-voeren
Motivatiegesprek voeren

Kun jij jouw medewerkers op een hoger motivatieniveau krijgen? Lees hier hoe je met een motivatiegesprek de motivatie van je medewerkers kunt verbeteren.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid, het model voor beslissen onderscheidt 4 verschillende stijlen: de Directieve, de Analytische, de Conceptuele en de Gedragsmatige stijl.

PDCA cyclus
PDCA cyclus: Plan Do Check Act

Hoe kan een organisatie continu de kwaliteit blijven verbeten en waarborgen? De PDCA cyclus is hiervoor een hulpmiddel en geeft een overzicht van stappen.

Familieopstellingen
Familieopstellingen geven inzicht

Met familieopstellingen krijg je een compleet beeld van de verhoudingen binnen jouw familie. Het geeft je inzicht over jouw plek in het familiesysteem.

Cursus feedback ontvangen
Feedback ontvangen

Online 7 tips voor het ontvangen van feedback. Feedback ontvangen is minder makkelijk dan je misschien in eerste instantie denkt.

Collectief leren
Collectief leren

Hoe kunnen organisaties patronen in de sociale context veranderen? Collectief leren focust zich op het veranderen van organisatiegedrag op drie niveaus.

acht fasen model Kotter
Acht fasen model van Kotter

Hoe implementeer je een verandering succesvol? Het acht fasen model biedt verschillende fasen die nodig zijn om een verandering tot een succes te brengen.

Larry Greiner groei model
Greiner model: de fasen van groei

Met behulp van het Greiner model krijgt het management zicht op de effectiviteit van verschillende managementstijlen en organisatiestructuren.

nieuw leiderschap
Nieuw leiderschap

De wereld wordt steeds complexer, dit vraagt om een andere manier van leidinggeven. Wat houdt nieuw leiderschap in? En wat vraagt het van de leidinggevende?

Zelfdeterminatietheorie
Zelfdeterminatietheorie

Hoe raken medewerkers intrinsiek gemotiveerd? Volgens de zelfdeterminatietheorie komt motivatie voort uit het bevredigen van drie basisbehoeften.

Mediation
Mediation: komen tot een oplossing

Wanneer de communicatie tussen twee partijen verstoord is kan mediation een effectieve interventie zijn. De partijen worden dan begeleid naar een oplossing.

Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap is een dynamisch proces waarbij het verwerven en toekennen van leiderschap afhankelijk is van de mate van expertise en ervaring.

Leiderschap bij cultuurverandering
Leiderschap bij cultuurverandering

Een succesvolle cultuurverandering is afhankelijk van goed leiderschap. Er zijn volgens Boonstra zeven essenties van leiderschap bij cultuurverandering.