Organisatie achteruitgang

Organisatie achteruitgang

Wat zijn redenen van organisatie achteruitgang?

Wanneer een organisatie niet effectief reageert op veranderingen in de omgeving worden ze over het algemeen geconfronteerd met organisatie achteruitgang in plaats van groei. De combinatie van een onzekere en veranderende omgeving kan leiden tot een terug val van de organisatie. Weitzel en Jonsson hebben het model van organisatie achteruitgang ontwikkeld. Ze onderscheiden vijf stadia in het proces van achteruitgang.

Het model van organisatie achteruitgang

Het model kent vijf verschillende stadia van achteruitgang: verblind, inactiviteit, verkeerde actie, crisis en ontbinding. In elk stadium kunnen passende maatregelen een verdere achteruitgang voorkomen. Bij het ontbreken van passende corrigerende maatregelen zal de organisatie verder achteruit gaan. De vijf stadia zijn:

1. Verblind: in dit stadium worden de interne en externe factoren die de organisatie bedreigen niet herkent. Dit wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan informatie over de effectiviteit van de organisatie. De organisatie kan weer op het groeipad komen door de juiste informatie te verschaffen en een effectieve strategie toe te passen.

2. Inactiviteit: in dit stadium onderneemt het management geen actie ondanks signalen van organisatie achteruitgang. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van de signalen of door het feit dat het management haar eigen doelen nastreeft ten koste van andere belanghebbenden. Een grote verandering is nodig om de organisatie weer op het groeipad te krijgen.

3. Verkeerde actie: in dit stadium zet het management verkeerde acties in om verdere achteruitgang te voorkomen. Dit komt vaak doordat een organisatie geen radicale veranderingen durft te nemen en het management vaak erg toegewijd is aan de strategie en structuur die ze nu hebben.

4. Crisis: in dit stadium kan alleen een radicale verandering nog helpen. Veel belanghebbenden zoals leveranciers en klanten kunnen al afgehaakt zijn. Een manier om de organisatie weer op het groeipad te krijgen is bijvoorbeeld door het aanstellen van een compleet nieuw management.

5. Ontbinding: wanneer een organisatie in dit stadium komt is terugkeer naar het groeipad niet meer mogelijk. Veel managers en medewerkers zijn vertrokken en leveranciers zullen niet meer leveren. De organisatie gaat failliet.

Het managen van achteruitgang

De noodzaak om organisatie achteruitgang te managen is net zo groot als de noodzaak om organisatie groei te managen. In feiten is het proces van groei nauw verbonden met het proces van achteruitgang. De symptomen van achteruitgang geven aan dat er een nieuwe weg moet worden genomen als de organisatie weer succesvol wil groeien.