Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie

Wat is geweldloze communicatie?

Geweldloze communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg. In ons werk en het dagelijks leven lopen we allemaal wel eens tegen problemen omtrent communiceren aan. Dit geldt voornamelijk wanneer er tegengestelde belangen aanwezig zijn. Het kan dan moeilijk zijn om jouw boodschap over te brengen. Hoe kun je bijvoorbeeld begrip blijven tonen voor de ander terwijl je trouw blijft aan jezelf? Of hoe kun je bij de ander iets bereiken zonder dat je geïrriteerd raakt? Vaak zorgen deze situaties ervoor dat je terug valt in oude gedragspatronen. Je probeert alleen je gelijk te krijgen of luistert niet meer goed naar de ander. Geweldloze communicatie is een model dat je in deze situaties goed kunt gebruiken.

Het model zorgt ervoor dat we ons richten op wat we waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze behoeften zijn en wat we graag zouden willen. Het model legt de focus op het communiceren vanuit je gevoelens en behoeftes zonder die van de ander al te interpreteren. Het doel van geweldloze communicatie is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.

Het model van geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie betekent dat je communiceert vanuit jouw waarnemingen, gevoelens en behoeften. Deze elementen zien er in een model als volgt uit:

spiekpas-geweldloze-communicatie-488x316-2015433

Waarneming In de waarneming neem je waar wat je ziet en hoort. Geweldloos communiceren betekent dat je hier geen interpretaties aan toevoegt. Je zegt dus precies wat je ziet. Bijvoorbeeld: “Ik zag dat je vanochtend een uur te laat binnen kwam.” In plaats van: “Je bent altijd te laat, volgens mij heb jij nooit zin om te werken.”

Gevoelens Vanuit jouw waarnemingen ga je naar jouw gevoelens. Hier beschrijf je wat jij in deze situatie voelt. Geweldloos betekent dat je dit niet verbindt met het gedrag van de ander. Bijvoorbeeld: “Ik voel me niet serieus genomen.” In plaat van: “Ik voel dat jij je afspraken nooit na komt.”

Behoeften Het hebben van positieve of negatieve gevoelens wordt veroorzaakt door het wel of niet vervullen van jouw behoeften. Geweldloos communiceren betekent dat je beseft dat jouw eigen behoefte de oorzaak is van jouw gevoel en niet het gedrag van de ander.

Verzoek Als laatste formuleer je wat je graag zou willen. Een verzoek is een positieve boodschap aan de ander. Positief betekent dat je aangeeft wat je wilt in plaats van wat je niet wilt.

Het model van geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Zijn model is zo bekend omdat mensen het goed kunnen oefenen en in verschillende situaties kunnen toepassen.