Teamopstelling maakt helder

Teamopstelling teamontwikkeling

Teamopstelling

“We willen vooruit!”

Door Bastiaan van Meeteren

Er zijn uiteenlopende redenen om een teamopstelling te maken. De vraag voor een teamopstelling komt bij ons nogal eens binnen na een reorganisatie bij een van onze opdrachtgevers. Ik zie in teams na een reorganisatie vaak mensen die zowel blij zijn dat ze hun baan nog hebben, maar ook improductief blijven. Met dergelijke teams maak ik een teamopstelling waarin beperkende factoren worden achtergelaten en men met hervonden energie weer volle kracht vooruit kan.

Stilte na de storm?

Na tijden van spanning gaat de kogel door de kerk; bekend wordt wie de organisatie moeten verlaten en wie er mogen blijven. Veel organisaties verwachten dat na deze storm de rust weer terugkeert en de overblijvers opgelucht weer aan het werk gaan. En juist het omgekeerde gebeurt vaak. Mensen balen van de manier waarop de reorganisatie is gegaan, de onduidelijkheid van de leiding en het afscheid van waardevolle, dierbare collega’s. Ook is er onduidelijkheid over hoe nu verder, ondanks de schitterende vergezichten die de leiding voorhoudt.

Contactcirkel

De overblijvers verdienen dus aandacht. Het is van belang om stil te staan bij wat er niet meer is om betekenis te geven aan wat nieuw is. Hierbij maken we gebruik van de contactcirkel. Als er onvoldoende stil gestaan wordt bij afscheid en veranderingen, klampen mensen zich vast aan het oude, ze vermijden het nieuwe en verliezen het plezier in de samenwerking met anderen.

Onze methode geeft teams een kickstart na ingrijpende veranderingen.

In een teamopstelling na een reorganisatie gaan we volgt te werk:

Verleden
Een deelnemer stelt zijn oude team op door representanten/stand-ins neer te zetten in de ruimte, zodat ze zich tot elkaar verhouden zoals hij/zij dat beleeft. Ook representanten van ex-teamleden worden opgesteld. De begeleider vraagt de deelnemer en een aantal representanten iets te zeggen over wat ze in die positie ervaren. Deze opstelling geeft weer hoe de oude situatie was.

Heden
De begeleider vraagt aan de representanten van de ex-teamleden om één voor één de teamopstelling te verlaten. De lege plekken in de teamopstelling worden zichtbaar en voelbaar. Er kan verdriet, boosheid, angst en opluchting ontstaan. Dit bepaald de dynamiek in het team. De begeleider vraagt iedere representant welke beweging hij/zij wil maken. Deze beweging wordt ingezet. Mensen kunnen een stap zetten, omdraaien, steviger gaan staan, hun hoofd buigen, enz. De bewegingen die worden ingezet zijn typerend voor het team in de huidige situatie. De deelnemer vertelt welke beweging hij/zij in zijn huidige team ziet.

Toekomst
Met behulp van de representanten en de deelnemer die de opstelling heeft ingezet wordt onderzocht wat er nodig is (welke stap/beweging) voor de deelnemer om in de toekomst constructief en energiek samen te werken met zijn teamleden. De deelnemer maakt hiervoor een SMART plan dat kan worden uitgevoerd binnen de huidige context van de organisatie.