Behoeftepiramide van Maslow

Behoeftepiramide van Maslow

Behoeftepiramide van Maslow

Wat is de behoeftepiramide van Maslow?

De behoeftepiramide van Maslow is een theorie waarmee behoeften van mensen verklaard kunnen worden. De psycholoog Abraham Maslow ontwikkelde deze in 1934. Hij onderscheidt vijf hiërarchische niveaus van menselijke behoeften die iedereen probeert na te streven. Een niveau kan volgens hem pas bereikt worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is. De onderste niveaus van de piramide zijn de primaire basisbehoeften. Hoe hoger men in piramide komt, hoe moeilijker het wordt om de behoefte te bevredigen. Het is volgens Maslow niet mogelijk om een niveau over te slaan. Wanneer een niveau wegvalt zal er opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen voordat men verder kan.

Uit welke behoeften bestaat de piramide van Maslow?

spiekpas-piramide-van-maslow-488x316-6081685

1. De eerste behoeften van de piramide zijn de lichamelijke behoeften. Maslow bedoelt hiermee de eerste levensbehoeften zoals voedsel, drinken en slapen.

2. De behoeften aan veiligheid en zekerheid is de volgende in de behoeftepiramide van Maslow. Het gaat hierbij om geborgenheid en stabiliteit. Belangrijke onderdelen zijn het hebben van een woning en werk.

3. De derde behoefte van de piramide zijn de sociale contacten. Het gaat op dit niveau om saamhorigheid. We willen bij een groep horen. Vriendschap en liefde zijn belangrijke onderdelen.

4. De behoeften waardering en erkenning draait om respect en acceptatie van een groep en van jezelf. We hechten in deze fase belang aan de status in sociaal verband. Belangrijke onderdelen zijn status, ervaring en zelfvertrouwen.

5. De laatste behoefte van de piramide is zelfontplooiing. Zelfontplooiing is de behoefte om aan je persoonlijke en mentale ontwikkeling te werken. Het gaat om het benutten van je eigen potentieel door bijvoorbeeld te studeren.

De werking van de behoeftepiramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow is bruikbaar voor verschillende doeleinde. Zo kunnen marketeers, bedrijfskundige en economen het bijvoorbeeld gebruiken om het gedrag van consumenten te verklaren. Wanneer het werk van iemand wegvalt (veiligheid en zekerheid) zullen consumenten minder snel geld uit geven aan zelfontplooiing. Zo kan voor verschillende organisaties de behoeftepiramide van Maslow erg nuttig zijn.