Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren in organisaties

Wat is zelfregulerend leren?

Zelfregulerend leren is een vaardigheid die werknemers nodig hebben om het eigen leerproces te kunnen plannen, monitoren en reguleren. Veel onderzoekers noemen het als een belangrijke voorwaarde voor levenslang te kunnen leren. Kenmerkend voor zelfregulerend leren is het nemen van eigen initiatieven, doorzettingsvermogen en het eigen leerproces vormgeven. Voor organisaties is het belangrijk om zelfregulerend leren te stimuleren zodat medewerkers zich blijven ontwikkelen en je weerstand kunt bieden tegen de veranderde omstandigheden in de maatschappij.

Voordat we ingaan op hoe je zelfregulerend leren zou kunnen stimuleren bekijken we eerst de verschillende fasen van zelfregulerend leren.

Het fasen model van Pintrich

Pintrich is een onderzoeker die zelfregulerend leren definieert als een actief proces. In dit proces worden doelen gesteld en proberen medewerkers deze te realiseren door hun denken, motivatie en gedrag te plannen, te monitoren en te reguleren. Dit moet volgens Pintrich op een proactieve manier gebeuren in plaats van af te wachten op hetgeen dat door de organisatie wordt aangereikt. In zijn model onderscheidt hij vier verschillende fasen van zelfregulerend leren: voorzorg en planning, monitoring, control en reactie en reflectie. In het artikel van Pintrich (2004) vindt je het fasen model. Hij maakt per fasen onderscheidt tussen cognitie, motivatie, gedrag en context.

Stimuleren van zelfregulerend leren

Er zijn verschillende strategieën voor het stimuleren van zelfregulerend leren. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het persoonlijk ontwikkelplan. In een persoonlijk ontwikkelplan worden afspraken gemaakt over zowel de noodzakelijke als de gewenste ontwikkeling van de werknemer.

Verder helpt het persoonlijk ontwikkelplan medewerkers bij het plannen van hun eigen leerproces. Het dwingt ze om leerdoelen expliciet te maken. En aan de hand hiervan kunnen ze deze leerdoelen gaan monitoren en reguleren.

Tot slot

Zelfregulerend leren is een proces van denken dat werknemers kunnen leren. Door werknemers regelmatig te laten reflecteren op hun ontwikkeling krijgen ze meer kennis over hun handelen en doelen die nog bereikt moeten worden.