Ontwikkeling van oudere medewerkers

Ontwikkeling van oudere medewerkers

Waarom is de ontwikkeling van oudere medewerkers belangrijk?

Medewerkers binnen organisaties worden steeds ouder doordat ze langer moeten blijven werken. Dit betekent dat ze moeten blijven meegroeien met veranderingen en vernieuwingen. De ontwikkeling van oudere medewerkers is belangrijk, omdat ze hierdoor geen risico lopen dat hun kennis en vaardigheden niet meer aansluiten bij de behoefte van de organisatie.

Een gevaar dat onstaat bij oudere medewerkers is de zogenoemde ervaringsconcentratie. Dit betekent dat medewerkers een lange tijd binnen één functie werken. Hierdoor worden ze minder flexibel en staan minder open voor veranderingen. Hun expertise wordt alsmaar smaller. Deze kan zeer waardevol zijn, maar door de snelle veranderingen in de huidige maatschappij kan de waarde van deze expertise ook snel afnemen. Bovendien zijn medewerkers meer gemotiveerd wanneer ze zich blijven ontwikkelen.

Leervoorkeuren van oudere medewerkers

Uit onderzoek blijkt dat oudere medewerkers een aantal leervoorkeuren hebben. Ze geven bijvoorbeeld de voorkeur aan leren op de werkplek. Het geleerde moet direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Dit betekent dat ze willen leren van uitdagende (nieuwe) situaties. Ook gaven ze aan dat ze graag leren in een sociale context. In deze context is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen en feedback te krijgen op hun handelen. Als laatste hebben ze een voorkeur voor zelfsturend leren.

Hoe kun je de ontwikkeling van oudere medewerkers bevorderen?

Het is belangrijk een werkomgeving te creëren waarin medewerkers de ruimte hebben om te blijven leren en ontwikkelen. Op termijn houden veel medewerkers zich vast aan vertrouwde routines en neigen zo naar versmalling van hun expertise. Organisatie moeten dit voorkomen door te blijven investeren in de ontwikkeling van oudere medewerkers en bewust omgaan met de rolverbreding. Het is belangrijk dat ook oudere medewerkers groeien in nieuwe rollen, zodat ze kennis en vaardigheden ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

PAK Organisatieontwikkeling faciliteert in-comapy bijeenkomsten waarin de ouderen en de jongeren in de organisatie leren met en van elkaar.