Ladder of Inference

Ladder of interference

Wat is de Ladder of Inference?

De Ladder of Inference is in 1970 ontwikkeld door Chris Argyris. Het model laat zien hoe mentale modellen gevormd worden. Mentale modellen bepalen wat en hoe we zien en leiden ons denken en gedrag. De Ladder of Inference beschrijft de stappen die mensen onbewust doorlopen bij het vormen van deze mentale modellen. Het model maakt inzichtelijk hoe we betekenis geven aan onze waarnemingen en ons handelen hierop afstemmen. Het kan gezien worden als mentale ladder.Ladder of Inference

Het redeneerproces begint onderaan de ladder. We selecteren feiten uit de gebeurtenissen om ons heen. Deze selectie vindt plaats op basis van onze overtuigingen en eerdere ervaringen. We geven een betekenis aan deze feiten. Deze geïnterpreteerde feiten zijn de basis voor onze veronderstellingen. Deze veronderstellingen leiden tot bepaalde conclusies. Ons handelen stemmen we af op deze conclusies.

Een vicieuze cirkel

De conclusies die we trekken versterken de al bestaande overtuigingen. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel. Onze overtuigingen hebben namelijk weer invloed op het selecteren van feiten uit de gebeurtenissen om ons heen. Het kan dus zijn dat we bepaalde feiten negeren en hierdoor overhaaste conclusies trekken.

Met behulp van de Ladder of Inference leer je weer stap voor stap te redeneren. Dit zorgt ervoor dat je objectief blijft en niet meteen een selectie maakt van feiten. Uiteindelijk kan dit leiden tot betere conclusies en een vermindering van conflicten.

Het gebruik van de Ladder of Inference

Door het gebruik van het model kun je leren om weer objectief naar de feiten te kijken en op een positieve manier gebruik te maken van je overtuigingen en ervaringen. De Ladder of Inference kan op drie verschillende manieren worden gebruikt: door bewust te worden van je eigen denken en redeneren, het zichtbaar maken van je eigen redeneerproces voor anderen en je kunt het denken en redeneren van anderen onderzoeken.