Intrinsieke motivatie

Daniel-Pink-Intrinsieke-motivatie

Wat weten we over intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie is dat wat ons van binnenuit motiveert. Decennia lang houdt de wetenschap zich al bezig met wat ons motiveert. In eerste instantie ging men ervan uit dat we gedreven werden door overlevingskracht, motivatie 1.0. Daarna kwam men tot de conclusie dat mensen van buitenaf werden gedreven door te belonen en te straffen, motivatie 2.0. Dit is sinds jaar en dag de manier waarop organisaties medewerkers proberen te motiveren. Medewerkers worden gestimuleerd met financiële beloningen, zoals salaris en bonussen. Maar werkt dit nog wel in deze tijd? En is dit de beste manier om medewerkers te motiveren?

Werkt motivatie 2.0?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het belonen en straffen in deze tijd niet meer werkt. Het laat zelfs zien dat medewerkers minder gaan presteren wanneer ze een te hoge beloning ontvangen. Dit komt doordat medewerkers een taak minder de moeite waard ervaren wanneer ze er te veel voor worden beloond. Voor de nieuwe generatie is werken een belangrijk deel van het leven geworden in plaats van een manier om in levensonderhoud te voorzien. Een betekenisvolle taak is voor deze generatie belangrijker dan een beloning.

spiekpas-intrinsieke-motivatie-488x327-7852829

Hoe motiveren we de nieuwe generatie?

De maatschappij vraagt dus om een andere manier van denken over motivatie. Wetenschapper Daniel Pink benadrukt het belang om te focussen op intrinsieke motivatie, motivatie 3.0. Motivatie 3.0 veronderstelt dat we gemotiveerd worden vanuit onze natuurlijke behoeften tot autonomie, vakmanschap en zingeving.

Autonomie gaat om de behoefte om ons eigen leven vorm en inhoud te geven.
Vakmanschap gaat om het feit dat we ons continu willen ontwikkelen.
Zingeving gaat om de behoefte om een betekenisvol leven te leiden.

Het is belangrijk dat medewerkers in deze behoeften worden voorzien. Wanneer organisaties aandacht schenken aan deze behoeften zullen medewerkers meer gemotiveerd raken dan wanneer ze worden beloond of gestraft. De conclusie die we kunnen trekken is dat medewerkers in deze tijd intrinsiek gemotiveerd zijn.
In het volgende filmpje legt Daniel Pink nog een keer helder uit wat motivatie 3.0 inhoudt: the surprising truth about what motivates us.