Onze methodiek

Wij zien achterblijvende resultaten en gedoe als symptomen van een team- of organisatiesysteem dat uit balans is. Wij geloven niet in een quick fix. Die belofte kunnen ook wij niet waarmaken. Gebaseerd op onze jarenlange ervaring in coaching en veranderkunde hebben wij een jaarprogramma ontwikkelt die de balans herstelt en een cultuur voor continu ontwikkelen installeert: Feedbackcirkels®.

Met ons jaarprogramma sluiten we aan bij de unieke doelen en problematiek van ieder team.
We gaan direct en zichtbaar aan de slag met de 7 vaardigheden voor teamontwikkeling.
Teamontwikkeling is voor ons een continue proces. Daarom certificeren we parallel aan het jaarprogramma interne teamcoaches zodat zij de ontwikkeling voortzetten.
Bij ons is het dus niet: “Wij hebben een probleem en moeten naar een training”.
Maar: “Wij ontwikkelen iedere dag. Punt”

TEAMVAARDIGHEID 1

Ontwikkeldoel bepalen

Vanuit alle wijsheid en ervaring in het team bepalen we het ontwikkeldoel. Wat is de volgende stap in persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling? We durven te dromen, maar zijn ook realistisch, in lijn met de koers van de organisatie.

TEAMVAARDIGHEID 2

Belemmeringen opruimen

Samen met de teamcoach leren de teamleden de belemmeringen vastpakken die leiderschap en teamontwikkeling in de weg staan. Pas als je samen de belemmeringen vastpakt, kun je ze loslaten.

TEAMVAARDIGHEID 3

Werkende afspraken maken

Afspraak is toch gewoon afspraak? You wish. Onbewust kan er van alles spelen. De coach maakt dit zichtbaar. Het team leert naast afstemmen op inhoud ook afstemmen op de laag van vertrouwen, intentie en relatie. Het team weet welke plek het binnen het werkveld inneemt.

TEAMVAARDIGHEID 4

Essentiële vragen stellen

Wat hebben we ons af te vragen om samen met het team vooruit te komen? Een lerende organisatie ontstaat vanuit een vraagcultuur en niet vanuit een aanspreekcultuur. Dus draait PAK het om. Het team oefent en bekwaamt zich in het vragen en ontvangen van feedback. 

TEAMVAARDIGHEID 5

Zinvolle leerbronnen kiezen

Effectieve teams weten voor wie en waarvoor ze het doen. Ze durven in gesprek te gaan met mensen die belang hebben bij de ontwikkeling van het team. Mensen bij wie ze zinvolle feedback kunnen ophalen. Die gesprekken bereiden we voor, zodat het team de waarde van haar bijdrage leert kennen.

TEAMVAARDIGHEID 6

Leerzame gesprekken voeren

De teamleden plannen de gesprekken in met de gekozen leerbronnen. Best spannend. Gelukkig staat het team achter je en voel je de wijsheid van alles wat je tot nu toe hebt geleerd. De teamcoach blijft tijdens dit onderdeel op de achtergrond, maar is bereikbaar voor begeleiding.

TEAMVAARDIGHEID 7

Ontwikkeling oogsten

Wat leren we van alle opgehaalde feedback? Wat kunnen teamleden elkaar bieden in de ontwikkelbehoefte? We vieren de successen, zowel de geplande ontwikkeling als alle bijvangst.

Doorontwikkelen

We stappen met een aangescherpt doel de volgende cirkel in. Werken met Feedbackcirkels® is circulair en gaat daarmee dus verder dan een eenmalige interventie. Ze zorgen ervoor dat ontwikkelingsgericht samenwerken duurzaam zichtbaar blijft in het dagelijkse werk.