Mediation: komen tot een oplossing

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een interventie om een geschil tussen twee partijen met behulp van een onafhankelijke derde partij op te lossen. Het is voornamelijk bruikbaar wanneer de communicatie tussen de twee partijen verstoord is of als er een gebrek aan vertrouwen is. Het is een vrijwillig proces dat in verschillende situaties gebruikt kan worden, zoals bij consumenten- en contractgeschillen.

Het doel van mediation is tot een oplossing te komen die door beide partijen wordt geaccepteerd. De partijen moeten zich kunnen vinden in de oplossing en deze moet op een aanvaardbare wijze hun belangen behartigen. Doordat mediation zich richt op het heden en de toekomst komen ze vaak tot innovatieve en creatieve oplossingen. Hierdoor is er een grotere kans van het behoud of wederopbouw van de werkrelatie tussen de twee partijen die in het geding zijn.

De verschillende stijlen als mediator

Er zijn de afgelopen jaren verschillende stijlen van mediation ontstaan. Deze zijn grofweg te verdelen in drie soorten.

1. Evaluerende mediation: de mediator is actief op inhoudsniveau. Hij onderzoekt wat de verschillende belangen zijn en evalueert de uitkomsten. De focus ligt zowel op inhoud als proces.

2. Faciliterende mediation: de mediator houdt bewust afstand van de inhoud en stuurt alleen op het proces. De twee partijen lossen zelfstandig het geschil op en de mediator faciliteert hierin. De focus ligt op het proces.

3. Transformatieve mediation: de mediator richt zich op de communicatie tussen de twee partijen. Het doel hiervan is het transformeren van destructieve interactie tot opbouwende en positieve interactie. De focus ligt op de communicatie.

De voordelen

Mediation biedt de mogelijkheid om geschillen tussen twee partijen snel en kostenbesparend op te lossen. Het is een vrijwillig proces waarin partijen niet gedwongen worden om deel te nemen en ze het beide ieder moment kunnen beëindigen. Verder wordt het geschil door de partijen zelfstandig opgelost waardoor de oplossing ook beter gedragen zal worden.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.