Interacting Spheres Model

Interacting Spheres Model

Het oerconflict

In bijna alle organisaties bestaat er een snijvlak tussen managers en professionals. Dit snijvlak wordt door Mark Hanson de ‘contested zone’ genoemd. Managers richten zich voornamelijk op het sturen, plannen, evalueren en beheersen van activiteiten. Professionals proberen deze sturing en beheersing te ontwijken, vooral wanneer het niet overeenkomt met hun eigen doelstellingen. Dit wordt ook wel als het oerconflict gezien. Mark Hanson beschrijft dit in het Interacting Spheres Model.

Het Interacting Spheres Model

Het model laat zien dat managers en professionals ieder een eigen domein hebben waarover ze beslissingen maken. Voor managers geldt dat deze beslissingen gaan over het budget en de middelen. Verder nemen ze grens- en evaluatiebeslissingen. Voor professionals geldt dat ze voornamelijk beslissingen nemen over de uitvoering van de inhoudelijke taken.

Beide partijen beschermen hun eigen domein. Wanneer een partij zich met het andere domein gaat bemoeien, schiet men sterk in de verdediging. Dit zorgt voor disfunctionele verschijnselen. Volgens Hanson ontstaan deze disfunctionele verschijnselen ook bij het gebruik van te veel hiërarchie en onvoldoende respect en acceptatie.

Er zijn natuurlijk momenten waarop er gezamenlijke beslissingen genomen moeten worden over bijvoorbeeld de strategievorming of professionalisering. Volgens Hanson gebeurd dit in de ‘contested zone’. Hierin worden ook conflicten opgelost en wordt er onderhandeld.

interacting-spheres-model-488x204-8689862

Het Interacting Spheres Model in veranderingen

De spanningen zoals beschreven in het model zijn onvermijdelijk in organisaties. Vooral wanneer er sprake is van een verandering. Het Interacting Spheres Model laat zien dat een succesvolle verandering niet alleen door hiërarchische structuren gerealiseerd kan worden. Volgens het model is het voor een succesvolle verandering van belang dat er verbinding is tussen de twee domeinen.

Dus naast het aangeven van de noodzaak van de verandering en de gewenste richting moet er een dialoog tussen de twee domeinen worden gestart. Hierin kunnen problemen worden aangegeven door de managers die met de input van professionals kunnen worden opgelost. Dit voorkomt het opleggen van een verandering door managers, wat vaak leidt tot weerstand bij professionals. Weerstand die logischerwijs voortkomt uit het niet betrokken worden in de visievorming van de organisatie.