Kernkwadranten

Kernkwadranten

Wat zijn kernkwadranten?

Kernkwadranten geven een overzicht van jouw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. Zoals we in het artikel over kernkwaliteiten aangeven is het belangrijk dat mensen zichzelf bewust zijn van hun eigen kwaliteiten. Hoe duidelijker het beeld van jouw eigen kernkwaliteit is, hoe bewuster je deze kunt inzetten in jouw werk. Kernkwadranten kunnen helpen om zicht te krijgen op jouw kernkwaliteiten.

Je kernkwaliteit en valkuil

De valkuil van een kernkwaliteit wordt ook wel als de schaduwkant van een kwaliteit gezien. Een kwaliteit kan een valkuil worden wanneer je te ver doorschiet in een kwaliteit. Zo kan de kwaliteit bedachtzaamheid doorschieten in besluiteloosheid. De kracht van iemand wordt dan zijn zwakte. Het is te veel van het goede.

Jouw kernkwaliteit en uitdaging

De uitdaging is het positief tegenovergestelde van de valkuil. Het positief tegenovergestelde van besluiteloosheid is bijvoorbeeld daadkracht. De kernkwaliteit en uitdaging zouden elkaar moeten aanvullen. Het gaat erom een balans te vinden tussen deze twee. Bijvoorbeeld een balans tussen bedachtzaamheid en daadkracht.

Jouw kernkwaliteit en allergie

De allergie is te veel van de uitdaging. De allergie geeft aan welk gedrag in jouw omgeving voor potentiële conflicten zou kunnen zorgen. Het gaat om de vraag voor welk gedrag jij allergisch bent. Wanneer jou kernkwaliteit bedachtzaam is ben je waarschijnlijk allergisch voor mensen die impulsief zijn. Wanneer je met dit gedrag geconfronteerd wordt is de kans groter dat je in jouw valkuil terecht komt. Zo ontstaat er een cirkel die je met het opstellen van een kernkwadrant zou kunnen doorbreken.

spiekpas-kernkwadrant-ofman-488x316-5218998

Het opstellen van kernkwadranten

Je kunt kernkwadranten opstellen vanuit alle vier de verschillende kwadranten. Het meest voor de hand liggend is om te starten met je kernkwaliteit. Je kunt hiervoor sterke punten van jezelf gaan inventariseren. Wanneer je dit erg moeilijk vindt, kun je ook aan jouw collega’s, vrienden of familie vragen wat zij als jouw sterke punten zien.

Een kernkwadrant kun je ook opstellen door te beginnen met jouw uitdaging. Wat kun jij nog ontwikkelen of verbeteren? Vanuit hier kun je terug redeneren naar jouw valkuil en proberen te ontdekken welke kwaliteit hier achter zit. Dit is een goede methode om te gebruiken voor het voorbereiden van een functioneringsgesprek.

Dubbele kernkwadranten

De dubbele kernkwadrant kun je gebruiken om te kijken naar jezelf in interactie met de ander. Het geeft je de mogelijkheid om zicht te krijgen op jouw eigen kwaliteiten en die van de ander, maar ook op de schaduwkanten die daar bij horen en de potentiële conflicten die hierdoor kunnen ontstaan. Een conflict komt makkelijk voor in werksituaties. Je werkt immers met mensen die verschillende kwaliteiten en meningen hebben. Als je jezelf irriteert aan iemand, dan irriteer je jezelf meestal aan de valkuil van die andere. Maar zoals we hebben geleerd zit er onder elke valkuil een kwaliteit, zo ook bij die ander.