Verandermanagement

verandermanagement Caluwe

Verandermanagement; een continue proces

Verandermanagement is een vorm van management waarbij er planmatig of procesmatig sturing wordt gegeven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van de organisatie. Deze veranderingen kunnen op verschillende gebieden zijn: verandermanagement gericht op de verhoging van de efficiëntie, verandermanagement gericht op de bedrijfsstructuren en verandermanagement gericht op de werkwijze van de organisatie.

Ontwikkelingen in de omgeving leiden vaak tot noodzakelijke aanpassingen van de organisatie. Deze aanpassingen leiden tot veranderingen. Veranderen is in deze tijd ook geen incidentele bezigheid meer. Het is een continu proces geworden. Daarom is het belang van effectief verandermanagement ook groot.

Veranderingen in de omgeving van de organisatie

De omgeving van organisaties bestaan uit de algemene en directe omgeving. Onder de algemene omgeving verstaan we de economische, demografische, sociaal maatschappelijke en technologische invloeden. De directe omgeving bestaat uit de eigenaren, belangenorganisaties, werknemers en de markt van de organisatie.

Veel vraagstukken van verandermanagement zijn ontstaan door ontwikkelingen in de algemene en directe omgeving. Wanneer een organisatie niet reageert op deze ontwikkelingen kan het zijn bestaansrecht verliezen. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen in kaart te brengen. Dit kan door middel van een externe en interne analyse. Bij de externe analyse wordt een omgevingsdiagnose gedaan en bij de interne analyse wordt een organisatiediagnose gedaan.

Verschillende veranderingsstrategieën

Om verandermanagement effectief te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat managers op de hoogte zijn van de verschillende veranderingsstrategieën. In het boek ‘Leren veranderen’ onderscheiden De Caluwe en Vermaak vijf veranderingsstrategieën op basis van kleur: geel, blauw, rood, groen en wit.

kleuren-verandermanagement-caluwe-488x366-1636956

De gedachten hierachter is dat mensen verschillend tegen een verandering aan kunnen kijken. De kleuren helpen bij het in beeld krijgen van de mening en gedachte van de ander ten opzichte van de verandering. Op basis hiervan kun je als manager een keuze maken over de aanpak van het veranderingsproces. Wil je nog meer lezen over het kleuren denken lees dan het volgende artikel van de Caluwe: veranderen in vijf kleuren.