Organisatie

Tijdens de kick-off voor alle leidinggevenden werd de vraag gesteld wie er verantwoordelijk was voor gemotiveerde medewerkers. De organisatie of de medewerkers zelf? Men buitelde over elkaar heen met standpunten. “We moeten duidelijker zijn in wat we van ze willen!” en “Nee, dat hebben we al zo vaak gedaan!”

Wie betaalt, bepaalt?

Er ontstond een patstelling omdat het niet lukte elkaar te overtuigen. Verantwoordelijkheid: krijgen, nemen en zijn. Het was een beladen thema. De vorige directie die jarenlang de scepter zwaaide had daar een eigen kijk op. Eentje van micromanagement van bovenaf. Van controleren en overnemen. De andere wind die waaide sinds de komst van de nieuwe directie voelde onwennig.

Om de patstelling te doorbreken gooiden de coaches het over een andere boeg. De deelnemers werden kriskras in 3 gelijke groepen verdeeld. Elke groep kreeg een standpunt toebedeeld:

  1. De organisatie mag motivatie eisen van haar werknemers.
  2. De organisatie mag motivatie niet eisen van haar werknemers.
  3. De organisatie kan de omstandigheden scheppen waarin mensen intrinsiek gemotiveerd kunnen werken.

Zo stonden er drie groepen deelnemers verdeeld over de ruimte. Elke groep kreeg de opdracht om zich met het standpunt te vereenzelvigen. Daarna om naar de andere 2 groepen te kijken. Vervolgens om te voelen welke reacties de gekozen positie ten opzichte van de anderen opriep. Die logen er niet om:

Groep 1: “Ik voel me superieur aan de anderen. Voelt goed om de macht te hebben”.

Groep 2: “Ik voel me in de hoek gedrukt door groep1. Groep 3 maakt iets positiefs in me los”.

Groep 3: “Voel me verlamd tussen groep 1 en 2, Zou me het liefst omdraaien.”

De discussie wie verantwoordelijk was voor gemotiveerde medewerkers kwam nu in een geheel ander daglicht te staan.

Wie betaalt, bepaalt de omstandigheden

Er kwam een breed gedragen erkenning dat de organisatie de medewerkers niet rechtstreeks kan motiveren en dat elke poging daartoe gedoemd is te mislukken. In plaats daarvan kan de organisatie wel de omstandigheden scheppen waarin mensen vanuit zichzelf gemotiveerd kunnen werken. 

“Mooi” riep een deelnemer. “Als we hiervoor gaan dan moeten we ook de omstandigheden scheppen waarin je niet alleen de verantwoordelijkheid krijgt, maar ook het mandaat.”

“Dat is precies waarom wij van de directie ook meedoen met dit traject” antwoordde de CEO.

De toon voor de rest van het jaarprogramma was gezet. 

Geloof jij dat de wereld beter wordt als
jouw organisatie platter leert werken?

Meer leert samenwerken op basis van gelijkwaardigheid? Draai je het liefst de boel om: van span of control naar span over support? Met leiders die zich onderdeel voelen van hun teams? Heb je het gevoel dat er anders wijsheid en talent onbenut blijft? Dan willen we je graag ontmoeten!