Duurzame verandering

Duurzame verandering - PAK organisatieontwikkeling

Wat is een duurzame verandering?

Een duurzame verandering betekent dat werknemers (medewerkers en leiders) in staat zijn om de verandering ook op lange termijn op hetzelfde niveau uit te voeren. Met het doel om de organisatie te laten groeien en te versterken worden veranderingen bedacht doe liefst op korte termijn worden ingevoerd.  Volgens Kotter is het van belang om snel successen te boeken (laag hangend fruit) en te vieren om energie te genereren voor de voortgang van de implementatie.
Een duurzame verandering heeft meer aandacht nodig dan alleen gericht op het korte termijn succes. Een duurzame verandering kan gerealiseerd worden door te kiezen voor een veranderaanpak waarin resultaatverbetering, inspirerend leiderschap, leren en samenwerking centraal staan. Het resultaat is een duurzame organisatie, een organisatie die het verandervermogen ontwikkeld om aan te sluiten op (nog niet bekende) veranderingen in de toekomst.

Waarom doven verandering vaak uit?

Er worden verschillende redenen gegeven waarom een verandering na enige tijd vaak weer uitdooft. Zo is er vaak te weinig oog voor het hele systeem. Dit betekent dat organisaties niet nadenken over de invloed van de verandering op de omgeving. Een tweede reden is dat werknemers niet actief betrokken worden in de verandering. Hierdoor wordt er geen draagvlak gecreëerd en zal de verandering langzaam uitdoven.

Bovendien kan het zijn dat onderliggende patronen in een organisatie de voorzetting van de verandering belemmeren. De verandering is dan gebaseerd op een oppervlakkige analyse van het probleem en dieperliggende patronen zijn niet aangepakt. Om deze reden kan het zijn dat een verandering niet duurzaam is. Tenslotte is er vaak geen duidelijk visie. De waartoe-vraag wordt door organisaties te weinig gesteld.

Duurzaam succes

Hoe kan binnen organisaties het succes van een verandering duurzaam worden? Als eerste is het belangrijk dat werknemers uit alle lagen van de organisatie worden betrokken bij de verandering. Er moet een soort van co-constructie met werknemers ontstaan. Daarnaast moeten er enkele gezamenlijke doelen worden geformuleerd. Op deze manier ontstaat er ook een duidelijk, gedeelde visie. Als laatste is het goed om een verandering of verbetering te baseren op data en analyses uit de organisatie. Daarmee kan het waarom en daarom van de verandering concreet worden onderbouwd.

PAK organisatieontwikkeling sluit op deze manier met haar verander programma’s ook aan op dieperliggende patronen. Duurzame ontwikkeling betekent voor ons dat we de opdrachtgever uitdagen om te kijken naar de performance van de organisatie op lange termijn. Wij geloven en zien dat organisatie die enkel met korte termijn doelen bezig zijn zo snel kunnen verdwijnen als dat ze werden opgebouwd. We gaan voor de combinatie, nu scoren én nu zorgen voor later.