Nieuw leiderschap

nieuw leiderschap

Waarom nieuw leiderschap?

Er is nieuw leiderschap nodig! De wereld is de afgelopen jaren complexer geworden. Mensen groeien in hun bewustzijn en er is steeds meer kennis beschikbaar. Hierdoor sluit de command en control stijl van managers niet meer aan. Het wordt voor managers steeds moeilijker om alles te overzien en zelfstandig de juiste beslissing te maken. Dit komt doordat ze zelf niet meer genoeg tijd en capaciteit hebben.

Daarnaast hebben medewerkers net zo veel informatie als managers en houden zij er niet meer van om gecommandeerd te worden. Medewerkers worden steeds meer zelfsturend en zelfdenkend. Dit vraagt om een nieuw leiderschap dat niet gebaseerd is op macht en status, maar ruimte geeft en verbindt.

Wat betekent het

Nieuwe leiders durven het initiatief bij zijn medewerkers neer te leggen en geeft ruimte om zelfstandig aan ideeën te werken. Daarnaast zetten zij medewerkers in hun kracht door te denken vanuit potentiele mogelijkheden in plaats vanuit het competentieprofiel. In nieuw leiderschap faciliteren de managers de voorwaarden zodat medewerkers goed kunnen presteren.

Wat vraagt het van leiders?

Nieuw leiderschap sluit aan bij transformationeel leiderschap van Bass en Avolio (1990). Bij transformationeel leiderschap gaat het om een herkenbare visie ontwikkelen, de betrokkenheid van vergroten en de ontwikkeling van medewerkers stimuleren.
Voor nieuw leiderschap zijn een aantal factoren van belang:

Een heldere visie is belangrijk omdat het medewerkers richting geeft en verbindt. Daarnaast scheppen managers de voorwaarden en denken ze vanuit mogelijkheden. Dit betekent dat nieuwe leiders dienstbaar zijn naar zijn medewerkers. Voor deze vorm van leiderschap is reflectie belangrijk. Ze moeten uit de eigen patronen stappen. Dit betekent dat ze ook leiding moeten geven aan henzelf. Als laatste moeten nieuwe leiders geloven dat vertrouwen meer oplevert dan controle. Door nieuw leiderschap kan de kwaliteit van diensten of producten beter worden en zijn de resultaten van een hoger niveau.