Familieopstellingen geven inzicht

Familieopstellingen

Wat is een familieopstelling?

De familieopstelling is een methode ontwikkeld door de Duitse therapeut Bert Hellinger. Hij benadrukt het feit dat onze familie vaak een grotere invloed heeft op ons leven dan dat we eigenlijk beseffen. Je kunt een last dragen van je familie wat je levensweg bepaald zonder dat je het weet. De familieopstelling zorgt ervoor dat je in verbinding komt te staan met je familiesysteem en geeft je inzicht over jouw plek binnen de familie.

Veel levensvragen en beperkende patronen zijn onbewust ontstaan door een verstoorde balans in het familiesysteem. De familieopstellingen helpen om onbewuste en bewuste verbanden te zien en de balans voor jezelf te herstellen.

Hoe werkt een familieopstelling?

De familieopstelling is een methode die zich in groepsverband afspeelt. Wanneer iemand een thema of probleem wil inbrengen wordt deze gevraagd om deelnemers uit te nodigen om zijn of haar familieleden te vertegenwoordigen. Deze worden representanten genoemd, een deelnemer die jouw vader, moeder of jou zelf representeert.

Hierna gaat de cliënt deze representanten opstellen in de ruimte. Zo ontstaat er een beeld van de verhoudingen en verbanden in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt dit beeld compleet gemaakt door op zoek te gaan naar de onbewuste verbanden. Door dit proces krijgt de cliënt inzicht in zijn plek binnen het familiesysteem en de invloed die het op zijn of haar levensweg heeft. Je gaat terug naar de grondslag van je patronen. Vaak voelt de familieopstelling als een bevrijding en goedkeuring om je eigen leven te leiden.

Voor wie zijn familieopstellingen effectief?

Voor mensen die met levensvragen of problemen zitten die telkens maar weer terugkomen, kunnen familieopstellingen heel bevrijdend zijn. Wanneer je al verschillende methodes hebt geprobeerd, maar niet tot het gewenste resultaat bent gekomen kan juist deze andere manier van kijken je een stap verder brengen. De effecten van familieopstellingen kunnen op korte termijn, maar zeker ook op lange-termijn merkbaar zijn.

Dergelijke opstellingen worden ook vaak toegepast in organisaties. Thema’s die dan behandeld worden zijn bijvoorbeeld waarom stagneert de organisatie in zijn groei of waarom zijn mijn medewerkers niet gemotiveerd. In deze setting wordt er gesproken van een organisatieopstelling.