Scrum methode: Agile werken

Scrum-methode

Wat is de scrum methode?

Scrum is een methode om projecten effectiever en efficiënter te laten verlopen. De methode werd in eerste instantie voornamelijk ingezet om software producten te ontwikkelen. Het wordt op dit moment in bijna elk project toegepast. De term komt oorspronkelijk uit de rugby sport, waar bij een spelhervatting de teams de krachten bundelen door de koppen bij elkaar te steken.

De scrum methode in projectmanagement is een raamwerk dat zich richt op continue verbetering en korte cyclische processen van producten en diensten. Het product of dienst is na elke cyclus completer en beter. Een kenmerk van scrum is het stellen van korte-termijn doelen.

Een zelfsturend team

Binnen de scrum methode zijn drie rollen te onderscheiden: scrumteam, scrummaster en producteigenaar. Het scrumteam kan gezien worden als een zelfsturend multidisciplinair team. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Bovendien is iedereen betrokken bij het plannen en verdelen van taken. Een belangrijke voorwaarde in een scrumteam is transparantie. Men moet elkaar op de hoogte houden van de voortgang en obstakels. Een scrumteam bestaat meestal uit ongeveer 3 tot 9 medewerkers.

De scrummaster begeleidt en ondersteund het scrumteam. De scrummaster is verantwoordelijk voor het regelen van vergaderingen en voorzieningen, zoals werkruimte en software. Daarnaast verzorgt hij eventuele trainingen. Je kunt hem vergelijken met de projectmanager. De producteigenaar is de opdrachtgever van het project. Deze is nauw betrokken en bepaalt de prioriteiten, taken en eisen.

De effecten

De scrum methode verhoogt de effectiviteit van een team, doordat medewerkers nauwer samenwerken en kennis delen. Zij bereiken dit door middel van de ‘Daily Scrum’. Dit is een korte meeting waarmee de scrummaster iedere werkdag begint. Ieder teamlid beantwoord in deze meeting drie vragen: Waar ben ik mee bezig geweest? Wat ga ik doen? Wat zijn obstakels?

Doordat de doelen van het project in nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden bepaald zijn ze realistischer en haalbaar. Daarnaast worden de verwachtingen van de opdrachtgever en het team samengebracht.

Bekijk deze video voor een overview.

PAK en scrum

PAK Organisatieontwikkeling onderschrijft deze manier van werken om verschillende redenen:

 • Binnen scrum is men bewust van de rollen, de posities Opdrachtgever, Team en Scrum Master;
 • De acties zijn cyclisch en staan helder op het task board;
 • Na iedere cyclus leert men aan de hand een evaluatie van de kwaliteit van de oplevering;
 • De kwaliteiten die nodig zijn van de teamleden om de drempels te nemen worden steeds iedere cyclus in kaart gebracht;
 • De Projectleider is nu Scrum master, hij/zij coacht en zit voor, maar is niet de gedelegeerd opdrachtgever. Dit maakt het team minder hiërarchisch;
 • Het is het antwoord op het (niet werkende) traditionele blauwdruk denken;
 • Er wordt gewerkt in korte sprints, dat houdt het afwisselend en iedereen scherp;
 • Het werken met korte termijn doelen en de bijbehorende oplevering zorgt voor regelmatig vieren van successen;
 • Tijdens een sprint staan alle taken duidelijk zichtbaar op het ‘taskboard’ en bepalen de teamleden zelf welke taken op een bepaald moment uitgevoerd worden en wie dit doet;
 • Het generen van tussentijdse feedback zorgt voor een continue leerproces;
 • Met scrum kun je je voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden.