Golden Cirkel: start with why

Simon Sinek

Simon Sinek

Wat is de Golden Cirkel

De Golden Cirkel is een model dat ontwikkeld is door Simon Sinek. Hij onderzocht waarom sommige organisaties en leiders succesvoller zijn dan anderen. Sinek ontdekte dat succesvolle organisaties zich onderscheiden van minder succesvolle organisaties doordat ze antwoord kunnen geven op de ‘waarom? vraag’. Deze organisaties weten waarom ze iets doen en wat ze ermee willen bereiken. Dit principe ligt ten grondslag van het model. Hieronder zal het verder worden toegelicht.

De drie cirkels van het model

De Golden Cirkel bestaat uit drie cirkels. In het midden van het model staat why daarna volgt how en de buitenste cirkel is what. De meeste organisaties beschrijven wat ze doen, enkele vertellen hierbij hoe ze dat doen en maar weinig organisaties vertellen waarom ze dat doen. Volgens Sinek stellen succesvolle organisaties de vraag waarom ze doen wat ze doen. Ze denken van binnen naar buiten terwijl minder succesvolle organisaties vanuit buiten naar binnen denken.

golden-cirkel-3544949

What: de producten of diensten die een organisatie verkoopt.
How: uitleg van bedrijven hoe ze komen tot deze producten of diensten. Vaak wordt de how beschreven in onderscheidende waarden van de organisatie.
Why: gaat over de reden dat ze bestaan. Waar geloven ze in en wat zijn hun drijfveren?

Waarom vanuit het waarom denken

Het doel van succesvolle organisaties is zaken te doen met mensen die geloven wat zij geloven. Bovendien zegt Simon Sinek dat het model gebaseerd op biologische principes. Ons brein bestaat uit drie delen die de Golden Cirkel goed weergeven. De neocortex komt overeen met het wat-niveau. Het is verantwoordelijk voor het rationele en analytisch denken. Het limbisch brein correspondeert met het hoe- en waarom-niveau en is verantwoordelijk voor onze gevoelens, gedrag en besluitvorming. Dus wanneer organisaties van binnen naar buiten communiceren spreken ze direct het deel van het brein aan dat gedrag stuurt en beslissingen neemt. Het is dus van belang om als organisatie vanuit de why cirkel te communiceren.

In de volgende video beschrijft Simon Sinek de Golden Cirkel: Golden Circle essense by Simon Sinek.