Teams van de toekomst

Teams van de toekomst

Teams van de toekomst

Jaco van der Schoor en Guido van de Wiel schrijven in hun boek Teams van de toekomst dat de heersende ideeën en modellen rondom teams en teamontwikkeling niet meer aansluiten bij de huidige maatschappij. De actuele ontwikkelingen hebben invloed op zowel het werken in teams als het leidinggeven aan teams. Ze ontwikkelden om deze reden een nieuw model voor teams van de toekomst.

De vier dimensies

Van der Schoor en Van de Wiel beschrijven demografische, economische en digitale ontwikkelingen die impact hebben op de vier dimensies van teams: bestaansrecht, samenstelling, dynamiek en omgeving. Het bestaansrecht van teams staat onder druk door de verander(en)de omgeving. Bovendien wijzigt de samenstelling van een team zich steeds sneller. Teamontwikkeling loopt niet meer lineair waardoor de dynamiek van een team ook veranderd. Tenslotte neemt de druk vanuit de omgeving toe ten gevolge van klanten die veeleisender zijn en strengere regels.

Teams van de toekomst moeten continu de aandacht houden op alle vier de dimensies. De reden hiervoor is dat de dimensies niet meer stabiel zijn. Daarnaast heeft een verandering binnen een dimensie direct invloed op de andere dimensies.

Het wielmodel

Het wielmodel is gebaseerd op vier dilemma’s waarmee teams en leidinggevende te maken hebben: controle versus vertrouwen, eigen behoeften versus externe eisen, taakgericht versus mensgericht en generaliseren versus specialiseren. Als oplossing voor deze dilemma’s noemen de auteurs same timemanagement. Dit betekent dat managers in teams van de toekomst niet meer denken in het een of het ander, maar het een en het ander. Same timemanagement is het verbinden van mensen met verschillende behoeften, niet in een compromis, maar in een hoger niveauoplossing. Op deze manier krijgen teams van de toekomst de aansturing die noodzakelijk is.

Het werken in teams veranderd door de ontwikkelingen en trends in de huidige maatschappij. Onze manier van denken over teams sluit dus niet meer aan bij de werkelijkheid. Van der Schoor en van de Wiel hebben een eerste start gemaakt om het gedachtegoed rondom teams te veranderen.