Double-loop learning

Double-loop learning

Hoogopgeleide professionals

Waarom slimme mensen lastig veranderen?

We veronderstellen bijna allemaal dat hoogopgeleide professionals goed in staat zijn om te leren binnen organisaties. Chris Argyris bewijst in zijn artikel, teaching smart people how to learn, het tegenovergestelde. Volgens hem staat dat wat professionals tot succes heeft gebracht, hen nu in de weg om verder te leren en ontwikkelen. De verklaring hiervoor wordt hieronder verder toegelicht.

Single-loop learning versus double-loop learning

Volgens Argyris zijn hoogopgeleide professionals goed in single-loop learning. Dit leren is gericht op de perfectionering van routines en het herstellen van fouten. Professionals en managers treffen vaak fouten aan in andermans processen en corrigeren deze op basis van hun eigen normen. Echter zijn professionals en managers minder goed in double-loop learning. Double-loop learning is gericht op kritische zelfreflectie en het leren van fouten. Hier ligt volgens Argyris het zwaktepunt van professionals.

Hoogopgeleide professionals zijn bijna altijd succesvol geweest in hun carrière en kennen weinig tegenslag. Bovendien zijn ze door hun hoge intelligentie niet gewend om fouten te maken. Hierdoor hebben ze nooit geleerd hoe ze kunnen leren van fouten. Wanneer de single-loop leerstrategieën niet werken, worden ze defensief. Dit uit zich door kritiek te geven op iedereen behalve zichzelf. Het vermogen van professionals om verder te leren en ontwikkelen sluit precies op het moment dat ze het nodig hebben. Hierdoor is het lastig voor ze om te veranderen.

Mogelijke interventies

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook slimme mensen veranderen? De eerste stap is het onderzoeken van de leerstrategieën en het redeneerproces van professionals. Ze moeten zich bewust worden van hun manier van redeneren en welke gevolgen dit heeft voor henzelf en de organisatie. Het is belangrijk dat het leerprogramma aansluit bij echte organisatieproblemen. Op deze manier ervaren professionals hoe een andere manier van leren en redeneren een verschil kan maken. Argyris gebruikte in zijn organisaties vaak case studies.