Professionele bureaucratie

Mintzberg professionele bureaucratie

De organisatie structuren van Mintzberg

De professionele bureaucratie is één van de organisatiestructuren uit het model van Mintzberg. Volgens hem kent iedere organisatie over het algemeen vijf verschillende groepen medewerkers. Iedere groep medewerkers kan de organisatie domineren. De structuur van de organisatie is afhankelijk van de vraag welke groep medewerkers dominant is.

De vijf groepen medewerkers in een organisatie

Zoals gezegd bestaat een organisatie over het algemeen uit vijf groepen medewerkers. Hieronder zijn de vijf groepen in het model van Mintzberg te zien.

professionele-bureaucratie-8133255

Strategisch management: dit zijn de topmanagers die verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie en voor het vervullen van de visie en missie van de organisatie.
Middenkader: dit zijn de leidinggevende van het uitvoerende personeel. Zij zorgen voor de verbinding tussen het strategisch management en de operationele kern.
Operationele kern: dit zijn de uitvoerende medewerkers. Zij verrichten de werkzaamheden in het primaire proces van de organisatie.
Techno structuur: dit zijn de ondersteunende medewerkers. Zij verrichten plannende, voorbereidende en controlerende werkzaamheden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de IT-afdeling of planners.
Ondersteunende diensten: dit zijn de overige ondersteunende medewerkers. Zij regelen zaken die niet direct met het uitvoerende werk te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakpersoneel of kantinepersoneel.

Wat is de professionele bureaucratie?

In een professionele bureaucratie is de operationele kern dominant. Dit zijn de professionals die het primaire proces van de organisatie uitvoeren. Voorbeelden van professionele bureaucratie zijn ziekenhuizen en universiteiten. Verder is het ondersteunend personeel goed ontwikkeld en gespecificeerd in het bedienen van de operationele kern.

Een voordeel van een professionele bureaucratie is dat ze efficiënt gespecialiseerde taken kunnen uitvoeren. Dit komt door de kennis en vaardigheden die aanwezig zijn bij de hoog opgeleide professionals. Daarnaast wordt het gezag van de professionals sterk benadrukt. Een mogelijke zwakte van een professionele bureaucratie is inflexibiliteit. Er is namelijk een grote drang voor het volgen van regels en normen.