Continu veranderen

Continu veranderen

Drie manieren van veranderen

Boonstra onderscheidt drie manieren van veranderen: gepland veranderen, organisatieontwikkeling en continu veranderen. Het doel van gepland veranderen is het creëren van economische meerwaarde door middel van formele structuren en systemen. De verandering wordt vanuit het topmanagement samen met consultants doorgevoerd. Bij organisatieontwikkeling wordt de verandering vanuit het topmanagement gestuurd maar komt de input voor de verandering vanuit de werknemers. De belangen en behoeften van werknemers worden samengebracht met de organisatiedoelen. De consultants ondersteunen dit proces. Bij continu veranderen zijn werknemers, managers en consultans alle betrokken. Het is een doorlopend proces van veranderen waarbij de focust ligt op innovatie.

Wat is continu veranderen?

Een organisatieverandering is een proces waarbij organisaties bewegen van de huidige staat naar de gewenste situatie om de effectiviteit te vergroten. Bij continu veranderen is dit proces doorlopend. De werkmethodes worden voortdurend aangepast aan de omgeving. Het is een cyclisch proces om evenwicht te vinden tussen stabiliteit en verandering. Alle belanghebbende van de verandering worden hierbij betrokken. Werknemers, managers en consultants zijn alle actieve participanten en hebben een specifieke rol door hun ervaringen en kennis over veranderen en leren met elkaar te delen.

Valkuilen van drie de manieren van veranderen

Een geplande verandering kan leiden tot weerstand bij werknemers. De verandering wordt namelijk vanuit het topmanagement gestuurd en gecontroleerd. Er worden door organisaties vaak interventies ingezet om deze weerstand te verkleinen. Een organisatieontwikkeling kan leiden tot inertia tijdens het veranderen en leren. Bovendien zijn deze veranderingen vaak niet duurzaam. Voor continu veranderen geldt dat het vaak als te idealistisch wordt gezien. Het kost erg veel tijd om iedereen te betrekken bij een verandering en vaak moeten er vanuit het topmanagement toch bepaalde beslissingen worden gemaakt. Het is binnen veel organisaties niet realistisch. Continu veranderen kan zelfs leiden tot een afwijzing van de verandering.