PAK ontwikkeldriehoek

PAK ontwikkeldriehoek

Inzicht in groeimogelijkheden

De PAK ontwikkeldriehoek biedt inzicht in de knelpunten en groeimogelijkheden van de factor mens binnen een organisatie. PAK staat voor Positie, Actie en Kwaliteit, de drie sleutelfactoren die de ontwikkeling bepalen op zowel organisatie-, team- als gespreksniveau.

Positie

Op de juiste plek zijn

Iedere persoon in een organisatie neemt een bepaalde positie in. Deze positie omvat meer dan de plek in het organogram. Het gaat om de positie die in de dagelijkse realiteit wordt ingenomen en toegekend. De positie van een professional in de organisatie en hoe deze in relatie staat tot collega’s, klanten e.a., heeft grote invloed op zijn ontwikkeling.
Als alle leidinggevenden en teamleden de juiste positie innemen, voldoende autonomie bezitten en voldoende in verbinding zijn komt het team/organisatie in een flow, waarin het maximale resultaat wordt geboekt met een minimale inspanning.

Vanuit de PAK ontwikkeldriehoek kom je tot de optimale opstelling met de optimale performance, waarin:
Vertikaal: de leidinggevenden de medewerkers bedienen en de medewerkers de besluiten volgen van de leiding.
Horizontaal: teamleden elkaars kwaliteiten benutten in een onderlinge samenwerking.

Het innemen van de juiste positie geeft voor iedereen rust, zelfvertrouwen en motivatie voor het uitvoeren van de taak en het nemen van zijn/haar verantwoordelijkheid.

Actie

De juiste dingen doen.

Alles wat aandacht krijgt groeit. Om het gewenste resultaat te behalen zullen er acties georganiseerd moeten worden om het resultaat werkelijk tot stand te brengen. Goede bedoelingen en oprechte intenties zijn voor performance ontwikkeling niet genoeg. Voor ontwikkeling is ruimte nodig. Ruimte waarin men elkaar kan vinden en uitdagen in een mens tot mens ontmoeting. Dat vergt organisatie en leiderschap. De juiste acties zullen een plek moeten krijgen in de agenda’s. Alleen dan overstijgt het, na verloop van tijd, de waan van de dag.

Mensen in succesvolle organisaties hebben bij iedere keuze het einddoel helder voor ogen. De taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Met behulp van een heldere en breedgedragen visie komt met snel in actie en zet men door. Een heldere missie maakt het prioriteren van acties gemakkelijk.

Kwaliteit

De dingen op de juiste manier doen.

Je kunt niet alles uit één persoon halen. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en zal door slim samen te werken met anderen, met andere kwaliteiten, tot een betere performance komen. We geloven niet dat iedereen alles moet kunnen. We geloven wel in dat je elkaars kwaliteiten kan leren kennen en benutten. Door de kwaliteiten beter te onderkennen en te benutten groeit de organisatie sneller dan met de focus op wat men niet kan.

pak-ontwikkeldriehoek-488x316-2348106

Pak ontwikkeldriehoek op organisatieniveau

Positie

De positie die de organisatie inneemt t.o.v. de markt, de maatschappij, de concurrentie, de economische ontwikkelingen, enz., bepaalt hoe efficiënt het is, hoe hard het groeit, hoeveel maatschappelijk draagvlak het heeft en dus zijn performance op korte en lange termijn. Belangrijk hierin zijn een duidelijke missie en een binnen de organisatie gedeelde visie.

Actie

Waar de organisatie aandacht op vestigt, groeit. Het is van belang de juiste richting en focus te kiezen. De keuze tussen een niche of een breder aanbod bepaalt de dynamiek van de organisatie.

Kwaliteit

Een organisatie groeit van binnenuit als het doet waar het goed in is. Het heeft zich al ergens in bewezen. De kwaliteiten van een organisatie worden bevestigd door de omgeving. Het kan bijvoorbeeld snel anticiperen tussen veranderende behoeften in de markt, snel leveren, producten goed op maat maken of heeft een goede service.

Het PAK ontwikkeldriehoek op teamniveau

Positie

Sommige teams hebben vanzelfsprekend bestaansrecht en sommigen moeten zich keer op keer bewijzen. Deze teams hebben een andere positie binnen de organisatie. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het ene team neemt bijvoorbeeld te weinig ruimte in en de andere geeft te weinig ruimte. Ook het bestuur kan er voor zorgen dat posities verschuiven door de missie aan te passen.

Actie

De taak en het doel van de afdeling moeten duidelijk zijn, voor alle leden van de afdeling. De taken en verantwoordelijkheid zijn voor iedereen helder. Er is duidelijkheid over waar wel en waar geen aandacht aan wordt besteedt.

Kwaliteiten

Om de afdelingsdoelen te bereiken moeten alle benodigde kwaliteiten aanwezig zijn. Voor zowel de leiding als de medewerkers is het nuttig om te weten wie waar goed in is en elkaar daarin te erkennen en te vinden. Daarnaast is het van belang dat algemene vaardigheden, zoals feedback geven, klantgerichtheid, of situationeel leidinggeven, regelmatig getraind worden. Zo blijft de afdeling uitgedaagd om een hoog niveau te blijven behalen.

Het PAK ontwikkeldriehoek op gespreksniveau

Positie

In ieder gesprek neem je een houding aan ten opzichte van de ander. Je bent dichtbij, veraf, vanuit een hoge of lage status, tegenover iemand of naast iemand. Het heeft allemaal invloed op het gesprek.

Actie

Ieder gesprek voer je met een doel. Vaak wordt het doel uit het oog verloren, waardoor het gesprek niet meer functioneel is. Alles wat i.p.v. het doel aandacht krijgt groeit, waardoor verwarring kan ontstaan.

Kwaliteiten

Ieder individu heeft zijn eigen kwaliteiten. Juist jouw eigen kwaliteiten maken jou zo authentiek. Zet ze in! Door dicht bij jezelf te blijven krijg je anderen mee.