Cirkel van invloed vergroten

Cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid

Stephen Covey heeft de cirkel van invloed en betrokkenheid ontworpen. Zit je in de cirkel van betrokkenheid dan ben je meer bezig met situaties en zaken waar je niets aan kunt doen. Je kunt denken aan politiek of de maatschappij. Mensen in de cirkel van betrokkenheid voelen zich vaak machteloos en tot niets in staat. Ze reageren volgens Covey reactief. Mensen in de cirkel van invloed zijn bezig met hoe ze de situatie kunnen beïnvloeden. Zij handelen proactief. Door proactief te handelen vergroot je deze cirkel. Dit maakt je effectiever in het werken.

spiekpasje-cirkel-van-invloed-en-betrokkenheid-488x316-5500194

Praktijkoefening cirkel van invloed.

1. Maak een lijst met zaken waar je je betrokken bij voelt.
2. Maak een lijst met zaken waar je werkelijk invloed op hebt.
3. Hoe kun je de lijst met invloed vergroten?
4. Wat heb je daar voor over?
5. Welke beperkende overtuiging moet je daarvoor loslaten?
6. Maak een plan van aanpak om meer invloed uit te oefenen.
7. Wie kan jouw helpen bij het maken of uitvoeren van dat plan?
8. Plan acties (leg dit vast in je agenda) en ontmoetingen. Hoe concreter, hoe beter.

Van passief naar creatief

Passief: lijdend, geen invloed op iets uitoefenen (Slachtoffer in de Dramadriehoek).
Reactief: Volgen, emoties en impulsen bepalen het handelen, afhankelijk zijn in je handelen van anderen.
Proactief: Autonoom handelen, initiëren vanuit waarneming van de omgeving, handelen vanuit een lange termijn visie.
Creatief: Intuïtief handelen in het hier en nu. Handelen zonder beperkende overtuigingen.

In de ontwikkeling van passief naar creatief is een overwinning op faalangst en beperkende overtuigingen nodig. Hoe beter je faalangst (of succesangst) onder controle hebt, hoe autonomer je in het leven staat en kunt handelen.