SMART doelen opstellen

SMART doelen opstellen

Waarom SMART doelen?

Het opstellen van doelen is belangrijk om inzicht te krijgen in wat je wilt bereiken. Het geeft zicht op het gewenste resultaat. Alleen worden doelen vaak te onduidelijk geformuleerd. Hierdoor is de kans groot dat er in de praktijk niets van de doelen terecht komt. Bij SMART doelen worden mensen gestimuleerd om doelen zo concreet en meetbaar mogelijk te formuleren. Doordat SMART doelen specifiek zijn is de kans groter dat de doelen in de praktijk worden behaald.

Wat zijn SMART doelen?

Voor de haalbaarheid van doelen is het dus belangrijk dat ze SMART geformuleerd worden. Doelen zijn SMART wanneer ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn.

smart-doelen-488x316-6988664

Specifiek: het doel moet helder en duidelijk aangeven wat er precies wordt gedaan. Dit moet waarneembaar zijn dus gebruik in de doelstelling getallen, bedragen of percentages.

Meetbaar: het doel moet een norm aangeven om te kunnen meten of het bereikt is. Voor het meten van een doel moet een bepaalde methode of procedure bestaan.

Acceptabel: het doel moet worden gedragen door iedereen zodat medewerkers betrokken raken en zich willen verbinden aan het doel. Wanneer medewerkers niet betrokken zijn, wordt het doel niet behaald.

Realistisch: het doel moet behaald kunnen worden met aanvaardbare inspanningen. Dit betekent dat medewerkers voldoende capaciteit, middelen en bevoegdheid moeten hebben. Het is belangrijk dat het doel realistisch is want anders beïnvloed het de motivatie.

Tijdsgebonden: het doel moet ook de termijn beschrijven waarbinnen het gewenste resultaat bereikt moet worden. De startdatum en einddatum moeten duidelijk zijn.

Het toepassen van SMART doelen

SMART doelen geven aan waar je heen wilt en wat je van collega’s en medewerkers verwacht. Door doelen SMART te formuleren kunnen managers objectiever de resultaten beoordelen. Er kan objectief een oordeel worden vastgesteld doordat SMART doelen duidelijk meetbaar zijn. Bij doelstellingen die onduidelijk geformuleerd zijn is de beoordeling van de resultaten moeilijker.