STAR methode

STAR methode

Wat is de STAR methode?

STAR is een methode die wordt toegepast bij sollicitatie- en functioneringsgesprekken. Het doel van de STAR methode is een concreet en betrouwbaar beeld te krijgen van het gedrag van de sollicitant of medewerker. Met behulp van de methode worden voorbeelden van gedrag verzameld waaruit de competenties naar voren komen.

De STAR methode wordt voornamelijk gebruikt door personeelsfunctionarissen en managers, maar ook sollicitanten kunnen tijdens een sollicitatiegesprek handig gebruik maken van deze methode. Wanneer sollicitanten de STAR methode aanleren kunnen ze de ander beter overtuigen van hun competenties. Door het gebruik van de methode geef je namelijk heldere en concrete voorbeelden van je ervaring en kennis.

De stappen van de STAR methode

De letters in STAR staan voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. De STAR methode begint altijd met de vraag om een situatie uit het verleden te beschrijven, waarin de sollicitant gebruik maakte van een bepaalde competentie. Hierna wordt gevraagd wat de taak of rol van de sollicitant was en welke acties hij/zij heeft ondernomen. De methode eindigt met het beschrijven van het resultaat.

star-methode-reflectie-488x316-1327867

De STARR methode

Een extra stap die aan de STAR methode kan worden toegevoegd is Reflectie. Bij deze stap wordt een korte reflectie op het resultaat gegeven. Reflecteren is het nadenken over de handeling om er van te leren voor de toekomst. Je kijkt terug op de situatie zonder hier een oordeel van goed of fout over te vellen. Voorbeelden van vragen die in deze stap kunnen worden gesteld zijn: hoe reageerde de omgeving op jouw handelen? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Voordelen van de STAR methode

Het gebruik van de STAR methode heeft als voordeel dat het een overzicht oplevert van voorbeelden die feitelijk gedrag beschrijven dat aansluit op het functieprofiel. Met deze voorbeelden toon je aan dat je de functie goed zou kunnen vervullen. Daarnaast lever het veel informatie op en kan het dienen als leidraad in het sollicitatie- of functioneringsgesprek.