Inlevingsvermogen kun je ontwikkelen

Inlevingsvermogen

De structuur van inleven

Ja, dat klinkt gek maar je oprecht inleven in een ander kan volgens een gerichte structuur. Een leidinggevende met inlevingsvermogen begrijpt zijn/haar medewerkers en heeft de betekenis van een boodschap snel door.
Waar sta jij ten opzichte van inlevingsvermogen en hoe kun je jouw inlevingsvermogen inzetten om vertrouwen en betrokkenheid bij jouw medewerkers te realiseren?

Model van inlevingsvermogen

Een inlevende manager wacht met het uiten van een oordeel en probeert actief te luisteren. Hij maakt tijd en ruimte om zijn medewerkers te begrijpen. Voor inlevingsvermogen gelden dus twee factoren: geen oordeel en ruimte voor je medewerkers. Dit leidt tot vier soorten manieren van inlevingsvermogen.

Als een manager snel een oordeel heeft en niet veel ruimte biedt voor medewerkers om in gesprek te gaan dan heeft hij veel aannames. Deze aannames leiden tot wantrouwen en onbetrokkenheid bij medewerkers.
Een manager die veel oordeel heeft en veel ruimte voor medewerkers gaat psychologiseren. Dit betekent dat hij denkt te weten wat medewerkers drijft.
Als een manager veel ruimte heeft voor zijn medewerkers en geen oordeel heeft dan luistert hij actief. Dit kan leiden tot vertrouwen en betrokkenheid.
Tot slot kan een manager weinig oordeel en geen ruimte bieden. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers hem als niet aanwezig ervaren. Ze kunnen het gevoel krijgen dat de manager niet geïnteresseerd in ze is. Dit kan leiden tot wantrouwen van de medewerkers.