Organisatorische levenscyclus

Organisatorische levenscyclus

De organisatorische levenscyclus

Waarom overleven en bloeien sommige organisaties en falen en sterven andere organisaties? We zien dat net als levende organismen organisaties ook een levenscyclus kennen. De vier fasen van de organisatorische levenscyclus zijn, net als bij de levenscyclus van een mens, geboorte, groei, verval en dood. Organisaties passeren deze fasen in verschillende snelheden. Het kan ook zijn dat ze niet alle fasen ervaren. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die direct van de geboorte naar de doodfase gaan zonder te kunnen genieten van de groeifase.

De manier waarop een organisatie reageert op veranderingen in de omgeving bepaalt of en wanneer ze naar een volgende fase gaan en dus overleven en bloeien of falen en sterven. Hieronder worden de vier verschillende fasen besproken.

organisatorische-levenscyclus-488x340-2436817

De geboorte van een organisatie

Organisaties worden geboren als ondernemers mogelijkheden herkennen om hun vaardigheden en competenties te gebruiken om op een nieuwe manier waarde te creëren. De geboorte is een gevaarlijke fase van de organisatorische levenscyclus door de grote kans op mislukking. Een nieuwe organisatie is namelijk kwetsbaar. Er ontbreekt nog een formele structuur om de processen en handelingen betrouwbaar en stabiel uit te voeren. De activiteiten worden nog vaak uitgevoerd op basis van vallen en opstaan. Als een organisatie de geboortefase overleeft en de onzekerheid vermindert, komen ze in de volgende fase terecht.

De groei van een organisatie

Organisatiegroei is de fase waarin organisaties vaardigheden en competenties ontwikkelen waarmee ze in staat zijn extra middelen te verwerven. Organisaties verhogen hun specialisatie en ontwikkelen daarmee een competitief voordeel. Om de overlevingskans te vergroten moeten organisaties aanvaardbaar en legitiem zijn in de ogen van hun stakeholders. Dit bereiken ze door te voldoen aan de behoeften van de stakeholders.

De achteruitgang en dood van een organisatie

De volgende fase van de organisatorische levenscyclus is achteruitgang. Organisaties komen in deze fase terecht wanneer het niet lukt om externe of interne veranderingen te herkennen en hierop te anticiperen. De organisatie achteruitgang kent verschillende stadia. Wanneer de crisis van de betreffende stadia niet wordt opgelost betekent dit uiteindelijk het einde van de organisatie.

PAK organisatieontwikkeling stelt professionals en organisaties in staat zichzelf en hun organisatie te ontwikkelen. Zij vergroten daarmee hun verandervermogen en nemen de verantwoordelijkheid voor hun performance en toekomst.