Betekenisgeving aan veranderingen

Betekenisgeving veranderingen

Wat is betekenisgeving?

Medewerkers geven betekenis aan alle informatie die op hen afkomt. Ze toetsen de informatie aan eerder opgedane kennis en ervaringen en construeren op basis hiervan een betekenis. Deze betekenisgeving is voor hen de werkelijkheid. Ze zullen hierna gaan handelen.

Wanneer een verandering wordt geïntroduceerd geven medewerkers betekenis aan de informatie. Iedereen construeert zijn eigen werkelijkheid. Aangezien alle medewerkers dat doen is er dus niet één werkelijkheid. Zij kunnen verschillende opvattingen hebben over bijvoorbeeld de aanleiding, de interventies en de persoonlijke rol in een verandering.

Wat zijn de effecten van betekenisgeving

Iedereen gebruikt dus zijn eigen werkelijkheid om een verandering te beschrijven. Op basis van deze werkelijkheid geven medewerkers meer aandacht aan bepaalde aspecten van een verandering dan aan andere aspecten. Ze laten aspecten weg, bekritiseren of bagatelliseren ze. Daarnaast gaan medewerkers zich gedragen naar de betekenis die ze hebben verleend aan de verandering. Dit kan er dus toe leiden dat iedereen de verandering op zijn eigen manier uitvoert.

In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de bereidheid van medewerkers om te veranderen. Wanneer een verandering niet succesvol is wordt er vaak een verklaring gezocht in de veranderbereidheid van medewerkers. Deze theorieën houden geen rekening met de betekenisgeving van medewerkers. Medewerkers interpreteren een verandering op een manier dat aansluit bij hun eerdere kennis en ervaringen. Dit kan van invloed zijn op het succes van de verandering.

Hoe kun je ermee omgaan?

In een veranderingsproces moet er de gelegenheid worden gecreëerd om de verschillende werkelijkheidsbeelden uit te wisselen. Hierdoor worden de betekenissen van medewerkers wederzijds beïnvloedt en kan er een gedeelde werkelijkheid ontstaan.

Bovendien is het goed om de variatie in betekenissen te erkennen. Op deze manier kan er verschillend naar de verandering worden gekeken. Het verwoorden van de verandering in eigen woorden draagt bij aan het inzichtelijk maken van de betekenis. Dit kan het veranderingsproces verhelderen.