Feedforward: gericht op de toekomst

Feedforward

Feedforward en feedback

Feedforward is feedback dat gewenst en positief gedrag in de toekomst benadrukt. Het geven van feedback is een belangrijke vaardigheid. Met behulp van feedback krijgen mensen inzicht in hun eigen handelen. Toch wordt feedback af en toe ervaren als iets problematisch. Voor het geven ervan gelden verschillende regels en het ontvangen is niet altijd even fijn. Verder richt feedback zich altijd op het verleden. Het gaat over wat zich al heeft voorgedaan en niet over de mogelijkheden die in de toekomst nog kunnen gebeuren.

Wat is feedforward?

Feedforward richt zich op gewenst en positief gedrag in de toekomst. Dit betekent dat je vooraf aangeeft welk gewenst gedrag je van de ander in de toekomst verwacht. Het gaat om specifiek gedrag in een taak of situatie. Je legt de focus dus op wat de persoon in de toekomst gaat doen en niet op wat hij of zij in het verleden heeft gedaan. Hiermee onderscheidt feedforward zich van feedback, dat zich richt op het verleden.

In zijn artikel noemt Marshall Goldsmith een aantal redenen waarom we feedforward zouden moeten gebruiken. Hieronder hebben we vier redenen van hem genoemd.

1. De toekomst kunnen we veranderen, het verleden niet. Feedforward helpt om een positieve toekomst voor ogen te hebben. Wanneer mensen duidelijke ideeën hebben over hoe ze succesvoller kunnen zijn, verhoogt dit ook de kansen op het bereiken van dit succes.

2. Positief en oplossingsgericht. Feedback wordt soms ervaren als iets negatiefs. Het wordt ook vaak gegeven wanneer iemand iets niet goed heeft gedaan. Feedforward is altijd positief. Het richt zich op oplossingen.

3. Eenvoudig. In plaats van feedback kent feedforward geen regels. Verder hoef je iemand ook niet persoonlijk heel goed te kennen. Het is alleen belangrijk dat je op de hoogte bent van de taak of situatie van de persoon.

4. Het richt zich op de ontwikkeling van mensen. Het geeft mensen ideeën over de mogelijkheden in de toekomst en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Door het positieve klimaat waarin het wordt gegeven, ontvangen mensen feedforward vaak beter dan feedback. Het geven van feedback is voor een organisatie nog steeds erg belangrijk. Feedforward heeft alleen de voorkeur als het gaat om de dagelijkse communicatie. Het resultaat is dat werknemers zich richten op de mogelijkheden in de toekomst in plaats van te lang stil te staan bij de fouten in het verleden.