Ons verhaal

We waren de ongekroonde koningen van de vaardigheidstrainingen. We wisten snel een veilige setting te creëren waarin men oefende met de leukste en beste acteurs. Jarenlang waren we er met veel plezier druk mee. En toch klopte er iets niet. “Hoe zinvol is dit?”, vroegen we ons af.

We belden onze opdrachtgevers:

Hoe kijk je terug op de training?

Jaah! Dat was fantastisch, zo knap hoe jullie dat doen!

Nou, bedankt. En wat heb je eraan gehad?

Het was een hele rijke training, daar leer je zoveel van.

OK. En wat doe je er nu mee?

… Minder dan ik me voorgenomen had.

Dat is jammer. Hoe komt dat?

Na de training lag er weer zo veel op mijn bordje dat ik me weer volledig door de waan van de dag heb laten leiden.

Ai… We besloten het roer om te gooien. 

Geen korte op zichzelf staande trainingen meer. Maar werken met een methodiek die leiderschap en teamontwikkeling direct integreert met de dagelijkse praktijk. Met een hoofdrol voor het feedback leren vragen aan elkaar zodat continue ontwikkeling een plek krijgt in het dagelijks werk.

Nabellen is een stuk leuker geworden: 

Hoe kijk je terug op het jaarprogramma? 

Nou, ik wist niet dat we met ons team tot zoveel in staat zouden zijn.

Wat merk je daarvan?

Ha, wat niet?! We komen nu toe aan wat echt belangrijk is. We hebben meer energie, we zijn creatiever. Heb je nog even?

Hebben jullie nog iets van ons nodig?

Nou…eigenlijk niet. We zetten dit zelf voort.

Onze mensen

Sinds 2006 zijn wij een hecht netwerk van ervaren trainers met een grote variëteit aan achtergronden. Ontwikkeling is onze passie en verbindt ons. We houden elkaar scherp op actuele thema’s, te vormen visies op veranderingen in de wereld en het verbinden van hoofd en hart.

Bastiaan van Meeteren

Fietser. Reiziger. Vader. Directeur en oprichter. Groot vertrouwen. Geeft ruimte en is scherp. Vreeswijk, Afrika, maar bovenal Utrecht.

Frits Cohen

Verbinder. Kok. Vriend. Directeur. Toewijding. Diepte. Structuur. Wereldburger met visie. Vanuit Alkmaar.

Marja Leertouwer

Systemisch coach. Verbindend element. Binnen en buiten. Veranderprocessen in organisaties. Fietsvakantie. Landschappen. Luisterlijn.

Gertjan van Oldenborgh

Gertjan van Oldenborgh

Volg je voeten. De wereld in. Laat maar komen. Ervaren coach. Community-builder. Start zelf. Creatief. Doelgericht. Vol betekenis.

Rosa Evans-Knaup

Teamontwikkeling. Oefenen. Veilige setting. Voelt haarfijn aan. Direct. Respect. Specifiek. Moeder. Hartje Amsterdam. Het leven als theater.

Maaike Buijsman

Maaike Buijsman

Doortastend. In verbinding. Met warmte. Communicatie en veranderkunde. Systemische blik. Ervaren teamcoach. Onthullend. Wees voorbereid.

Isa Roest

Improviserende trainer. Doorpakken. In verbinding met jezelf. Praktisch. Lichtvoetig de diepte in. Hardloper. Stil staan bij het grotere geheel.

Barbara Klaaysen

Energiek. No-nonsens. Corporate trainer. Van Wezep via toneelschool New York naar Amsterdam. Cum laude Communicatie Wetenschap.

Marianne Vloetgraven

Trainer en systemisch coach. Keuzes maken. Inzet van alle aanwezige kracht. Oog voor talent. Mogelijkheden in leven en werk. Actrice.

Floris van Tilburg

Deze tijd vraagt om leiderschap. Gedragsspiegel. Patronen doorbreken. Systemisch. Acteur. Trainer op identiteitsniveau. Utrecht en Portugal.

Over PAK

PAK draagt bij aan een wereld waarin mensen vanuit intrinsieke motivatie van betekenis willen zijn. Leiderschap en teamontwikkeling staan daarin centraal. Onze coaches leren je samen werken aan samenwerking.

We ondersteunen organisaties in de transitie van een beoordeelcultuur naar een ontwikkelcultuur. Elk team bepaalt zelf de (ontwikkel)doelen, leert met en van elkaar en viert op eigen wijze de behaalde resultaten. Met samen bedoelen we inclusief de leiding. Onze coaches werken met een circulair programma en gaan daarmee verder dan een losse interventie.

We ontwikkelen in contact

Wij zorgen ervoor dat professionals het échte gesprek weer voeren. Alleen door met elkaar in contact te zijn worden mogelijkheden gecreëerd. Mogelijkheden om samen iets moois tot stand te brengen.

We ontwikkelen met lef

Zonder risico, geen rendement. We durven direct en kwetsbaar te zijn. We luisteren naar wat verteld moet worden, vragen naar wat onthuld wil worden en zeggen wat gezegd moet worden. We leveren zo een essentiële bijdrage in de co-creatie.

We ontwikkelen circulair

We geloven in continu ontwikkelen. Stap voor stap het met elkaar elke dag een beetje beter doen. Alle opbrengsten worden benut in het vervolgproces, zowel in het eigen team als met de mensen waar je het voor doet.

Geloof jij dat de wereld beter wordt als
jouw organisatie platter leert werken?

Meer leert samenwerken op basis van gelijkwaardigheid? Draai je het liefst de boel om: van span of control naar span over support? Met leiders die zich onderdeel voelen van hun teams? Heb je het gevoel dat er anders wijsheid en talent onbenut blijft? Dan willen we je graag ontmoeten!