Sturing en zelfsturing

Sturing en zelfsturing

De mate van sturing of zelfsturing

Binnen veel organisaties ontstaat steeds meer de behoefte aan zelfsturende teams en verantwoordelijke medewerkers. Dit komt doordat organisaties flexibel moeten kunnen reageren op veranderingen in de omgeving. Echter, de term zelfsturende teams dreigt een containerbegrip te worden en wordt vaak misbruikt om teams ter verantwoording te roepen terwijl ze geen enkele vrijheid krijgen om het werkproces zelf in te richten. Het is juist de leidinggevende die beter de balans moet zien te vinden tussen sturing en zelfsturing in zijn leiderschapsstijl.

Hier onderscheiden we twee factoren die de balans tussen zelfsturing en sturing beïnvloeden:

  • De dynamiek in de omgeving.
  • Het niveau van het vakmanschap.

Bij zelfsturende werknemers moet de leidinggevende zich meer gaan richten op het resultaat. Je stuurt dan niet op de wijze van werken maar alleen op de gewenste resultaten. In sommige situaties is sturing op de werkwijze wel gewenst. Het volgende model geeft een goede weergave hiervan:

sturing-en-zelfsturing-488x316-6108186

Balans tussen sturing en zelfsturing

Leidinggeven moeten een goede balans tussen sturing en zelfsturing vinden. Wanneer moet je sturen op de taak en wanneer op het resultaat? En hoe bereik je zelfsturing bij je werknemers?

In een organisatie waarin de omgeving statisch is en het vakmanschap beperkt zal je als leidinggevende meer sturen op de taak en werkprocessen. Je geeft als leidinggevende duidelijke instructies, beheerst en controleert de voortgang regelmatig. In een meer dynamische omgeving, waarbij de omgeving complexer is, wordt zelfsturing belangrijker. Maar om deze zelfsturing te bereiken moet het niveau van vakmanschap hoog zijn. In deze situatie richt de leidinggevende zich alleen op het gewenste resultaat.

Wat wordt er van de leidinggevende verwacht?

In de huidige maatschappij wordt de omgeving van organisaties steeds dynamischer. Ook het niveau van vakmanschap neemt toe. Hierdoor wordt de vraag naar zelfsturende werknemers alleen maar groter. Dit betekent dat leidinggevenden zich meer moeten gaan richten op het resultaat en minder moeten gaan sturen op de taak en werkprocessen. Er moet ruimte voor zelfsturing en zelfsturende teams komen. Wil je meer weten over zelfsturende teams lees dan ook het artikel: zelfsturende teams.