Faciliterend leiderschap anno nu

faciliterend leiderschap

Wat is faciliterend leiderschap?

Medewerkers ontwikkelen zich steeds meer tot zelfsturende professionals. Ze maken eigen beslissingen en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De zelfsturende professionals stellen kritische vragen en nemen niet per definitie iets over van iemand omdat het hun leidinggevende is. Deze nieuwe medewerkers – intrinsiek gemotiveerde vakmensen – vragen ook om een andere manier van leidinggeven, zoals faciliterend leiderschap.

Bij faciliterend leiderschap ligt de nadruk niet op het beheersen en controleren van medewerkers, maar staat het ondersteunen van medewerkers in het uitvoeren van hun werk centraal. Het richt zich op het secundaire proces en beïnvloeden hiermee indirect het primaire proces. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het scheppen van de condities waardoor medewerkers in staat worden gesteld zelfstandig hun werk te doen.

Diversiteit op de werkvloer

De diversiteit op de werkvloer wordt steeds groter. Een succesvol leidinggevende moet hiermee om kunnen gaan. Faciliterende leiders onderscheiden zich hierin doordat ze gebruik maken van verschillende vormen van motivatie en communicatie ten opzichte van iedere medewerker. Om dit te bereiken is een psychologische denkwijze van belang. Een faciliterende leider kan omgaan met verschillende soorten persoonlijkheden en achtergronden. Daarnaast is de faciliterende leider de schakel tussen vraag en aanbod. Dit betekent dat ze schakelen tussen wat de organisatie biedt en wat medewerkers wensen.

Ontwikkelen van faciliterend leiderschap

De faciliterende leider is empathisch, vooruitziend, dienstbaar en richt zich op de werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het belangrijkste is dat leidinggevende gaan nadenken over de manier waarop ze het faciliterende leiderschap kunnen inzetten om de prestaties van medewerkers, teams en de organisatie te vergroten.
De eerste stap naar faciliterend leiderschap is het in de praktijk toepassen van de volgende basisprincipes: duidelijkheid scheppen over de gewenste resultaten, het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers vergroten, de juiste medewerkers op de juiste plek, besluiten nemen op basis van collectieve normen en waarden, kaders geven en ruimte bieden en faciliteren op maat.