PDCA cyclus: Plan Do Check Act

PDCA cyclus

Wat is de PDCA cyclus?

De PDCA cyclus is een model om de continue verbetering en vernieuwing in een organisatie te sturen. De vier letters staan voor Plan, Do, Check en Act. Het cyclisch karakter zorgt ervoor dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Er wordt verondersteld dat door het invoeren van de PDCA cyclus een hogere kwaliteit van producten of diensten bereikt kan worden.

De vier stappen

De PDCA cyclus bestaat uit vier stappen. In het onderstaande figuur worden de vier stappen afgebeeld en toegelicht.

Plan: in deze stap wordt een plan opgesteld waarin de resultaten duidelijk beschreven staan. Het is belangrijk dat de doelstellingen SMART geformuleerd zijn en in overeenstemming zijn met het belang van de verschillende stakeholders. Daarnaast moeten de randvoorwaarden en de beschikbare middelen duidelijk zijn.

Do: in deze stap gaat het om de uitvoering en realisatie van het goedgekeurde plan. Tijdens de uitvoering worden de activiteiten en prestaties continu geregistreerd en beoordeeld.

Check: in deze stap worden de behaalde resultaten vergeleken met de resultaten die de organisatie voor ogen had. De verschillen worden geëvalueerd en de oorzaken van mogelijke verschillen worden opgespoord.

Act: in deze stap wordt na de ontdekking van resultaatverschillen door het management bijgestuurd. Het management neemt maatregelen om de geplande resultaten alsnog te behalen.

Het toepassen van de PDCA cyclus

Het doel van het invoeren van de PDCA cyclus is ervoor te zorgen dat medewerkers continu bezig zijn met verbeteringen. Door de kwaliteit te verbeteren zullen de uitgaven worden verminderd en de productiviteit vermeerderd.

In de praktijk blijkt dat het toepassen van de PDCA cyclus lastig is. Het formuleren van plannen en het uitvoeren van de bijbehorende actiepunten wordt gedaan, maar de cyclus wordt niet afgemaakt doordat resultaten vaak niet worden geëvalueerd en gewaarborgd. Het is belangrijk dat resultaten worden geëvalueerd zodat ze eventueel kunnen worden bijgestuurd om vervolgens weer te starten met de eerste stap. Op deze manier wordt de kwaliteit continu gewaarborgd.