Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is tegenwoordig niet meer uit organisaties weg te denken. Het wordt vaak ingevoerd als een onderdeel van het competentiemanagement. Voor het ontwikkelen van competenties is het POP een bruikbaar hulpmiddel. Het helpt werknemers te bepalen op welke gebieden ze zich verder willen ontwikkelen. Het POP wordt gezien als een ontwikkelingscontract tussen de werkgever en de werknemer.

Het persoonlijk ontwikkelingsplan kent twee kanten. Aan de ene kant worden afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de werknemer die noodzakelijk is voor de organisatie en aan de andere kant worden er afspraken gemaakt over de wensen van de werknemer. In een POP kunnen dus zowel vakinhoudelijke vaardigheden worden opgenomen als gedragscompetenties. Met behulp van het POP worden organisatiedoelen van de werkgever en de ambities van de werknemer op elkaar afgestemd.

Waarom een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt werknemers hun ambities boven tafel te krijgen. Tegenwoordig wordt er van mensen verwacht dat ze blijven leren. Werkgevers willen werknemers die zich verder ontwikkelen. Met behulp van het persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen werknemers blijven leren en zich ontwikkelen binnen het kader van hun werk.

Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen is zelfonderzoek erg belangrijk. Met behulp van zelfonderzoek probeer je de volgende vragen te beantwoorden. Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik dat? Voor zelfonderzoek kun je ook gebruik maken van de kernkwadrant. Lees hier meer over in het artikel: kernkwadrant. Op basis van het zelfonderzoek ontstaan er ontwikkelingsdoelen.

Het concreet formuleren van ontwikkelingsdoelen is een belangrijke stap in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Als ontwikkelingsdoelen concreet zijn is het namelijk makkelijker om er een ontwikkelingsactie aan te koppelen. Een veel gebruikt hulpmiddel voor het concreet formuleren van doelen is de SMART-methode. Hierbij zorg je ervoor dat alle vijf de elementen in je ontwikkelingsdoel terugkomen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Ontwikkelingsdoelen zijn op verschillende manieren te bereiken. Welke ontwikkelingsactie er wordt ingezet wordt samen met de werkgever besproken.

Belangrijk in het proces van het persoonlijk ontwikkelingsplan zijn de voortgangsgesprekken. Tijdens deze gesprekken gaat men na waar de werknemer succesvol in is en waar de voortgang van het POP nog beter kan. Als het nodig is kunnen afspraken worden bijgesteld. Aan het eind van het proces vindt er een evaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie kan een nieuwe POP worden opgesteld.