Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid: 4 beslisstijlen

Besluitvaardigheid wordt steeds belangrijk in de voortdurend veranderende wereld. Iedere manager heeft zijn eigen manier van beslissen. In de training besluitvaardigheid onderscheiden we 4 verschillende beslisstijlen: de Directieve, de Analytische, de Conceptuele en de Gedragsmatige stijl:

Besluitvaardigheid is uit een te zetten in twee dimensies. Ten eerste kunnen mensen verschillen in hun manier van denken. Sommige mensen zijn rationele denkers. Ze beslissen op basis van een reden. Anderen zijn meer intuïtief. Ze beslissen op basis van ingeving, ze beslissen direct zonder dat men dit beredeneerd heeft.

De andere dimensie is de hoeveelheid alternatieven die iemand nodig heeft om een beslissing te nemen. Sommige mensen willen het liefst zoveel mogelijk informatie waar andere dit voor een beslissing niet nodig hebben. Als de twee dimensies in kaart wordt gebracht levert dat vier beslisstijlen op: directief, analytisch, conceptueel en gedragsmatig.

besluitvaardigheid-beslisstijlen-488x327-2997443

Directieve stijl: mensen met een directieve stijl hebben weinig alternatieven nodig en denken rationeel. Zij werken efficiënt en logisch. Ze nemen besluiten op basis van minimale informatie. Directieve types nemen snel een besluit en kijken voornamelijk naar het korte termijn.

Analytische stijl: analytische mensen denken rationeel en overwegen meer alternatieven dan directief ingestelde mensen. Ze willen veel informatie. Analytische managers gaan zorgvuldig te werk bij beslissingen.

Conceptuele stijl: mensen met een conceptuele stijl overwegen veel alternatieven. Ze hebben graag een totaalbeeld. Ze concentreren zich op de lange termijn en nemen beslissingen op hun gevoel. Ze zijn goed in creatieve oplossingen voor problemen te vinden.

Gedragsmatige stijl: gedragsmatige mensen nemen beslissingen intuïtief en overwegen weinig alternatieven. Ze richtten zich voornamelijk op het korte termijn en gaan uit van gedrag en gevoel.

Praktijkoefening in besluiten nemen

Het stappenmodel voor beslissen
Het stappenmodel is de meest ideale manier om een beslissing te nemen. In de praktijk is dit model helaas niet altijd mogelijk. Om het model te kunnen toepassen is het belangrijk dat het probleem duidelijk afgebakend is. Alle informatie over de situatie en het probleem moet voor de beslisser beschikbaar zijn. Verder is een uitgangspunt dat er geen sprake is van tijdslimiet en kostenbesparing. Dit is binnen verschillende organisaties niet altijd mogelijk.