Team

Artikelen uit de categorie Teamontwikkeling

Intrinsieke motivatie 3.0.
Intrinsieke motivatie

Vanuit onze menselijke natuur straven we doelen het liefst na vanuit intrinsieke motivatie, altijd en overal, binnen en buiten het werk.

Jezelf zijn op je werk
Jezelf zijn op het werk

Jezelf zijn op je werk steeds belangrijker. PAK legt in dit artikel uit waarom aandacht voor identiteit belandrijker wordt.

Faciliterend leiderschap
Faciliterend leiderschap

PAK boekt goede resultaten met het programma faciliterend leiderschap.

Eigenaarschap en teamontwikkeling
Eigenaarschap en teamontwikkeling

In de praktijk blijkt het effectief tonen van eigenaarschap door teams, teamleden en teamleiders weerbarstig. Hoe komt dit?

Is jouw organisatie crisisbestendig?
Is jouw organisatie crisisbestendig?

Crisisbestendige organisaties willen niet alleen deze maar ook de daaropvolgende crises goed doorstaan. Zij kiezen voor verantwoord samenwerken.

Training feedback geven en ontvangen
Training feedback geven en ontvangen

De training feedback geven en ontvangen van PAK is praktisch en verhelderend. Een inspirerende incompany teamtraining op maat met blijvend effect.

Deep Democracy training
Deep Democracy in organisaties

Onze Deep Democracy training is gebaseerd op systemisch leiderschap en staat bol van de handvatten, op maat voor jouw organisatie.

intervisiemethode
Intervisiemethode voor teams

Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collega's. Hier vind je een beschrijving van verschillende intervisiemethoden.

intervisie
Intervisie voor teams

Intervisie is een methode om met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk. Supervisie helpt om intervisie op te starten.

Omgaan met weerstand
Omgaan met weerstand

Communicatietraining omgaan met weerstand in gesprekken. Omdat je soms meer nodig hebt dan eenvoudige communicatieve vaardigheden. Praktisch en met humor.

Organisatieopstelling teamtraining
Organisatieopstelling

Organisatieopstellingen geven inzicht in de dynamiek van de organisatie en laten de verhoudingen zien die optimaal functioneren in de weg kunnen staan.

Scrum-methode
Scrum methode: Agile werken

De scrum-methode wordt ingezet om projecten effectiever en efficiënter te laten verlopen. De methode richt zich op korte doelen en cyclische processen.

leerklimaat in organisaties
Leerklimaat: leren in organisaties

Het leerklimaat stimuleert of belemmert het leren in organisaties. Het beïnvloedt namelijk het leergedrag van medewerkers.

Learning action matrix
Learning action matrix

De learning action matrix helpt medewerkers in het proces van continu leren. Het zorgt ervoor dat medewerkers zowel actie ondernemen als reflecteren.

Betekenisgeving veranderingen
Betekenisgeving aan veranderingen

De betekenisgeving van medewerkers over veranderingen heeft effect op de uitvoering van het veranderproces. Theorieën houden hier vaak geen rekening mee.

Ontwikkeling van oudere medewerkers
Ontwikkeling van oudere medewerkers

De ontwikkeling van oudere medewerkers is belangrijk. Op deze manier blijven hun kennis en vaardigheden aansluiten bij de behoefte van de organisatie.

Evaluatiemodel
Evaluatiemodel: vier niveaus van evalueren

Het model van Kirkpatrick bestaat uit vier niveaus om een training te evalueren. De niveaus beoordelen steeds dieper het effect van de training op de deelnemers en organisatie.

Sociale netwerktheorie
Sociale netwerktheorie

Met behulp van de sociale netwerktheorie kunnen disfunctionele relaties tussen medewerkers ontdekt en aangepakt worden. De theorie analyseert deze relaties.

Informeel leren in organisaties
Informeel leren in organisaties

Informeel leren wordt binnen organisaties steeds belangrijker. Eraut beschrijft verschillende niveaus van informeel leren en hoe deze bereikt kunnen worden.

Teams van de toekomst
Teams van de toekomst

Het werken in teams is veranderd door de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. In teams van de toekomst wordt het gedachtegoed rondom teams veranderd.

Ladder of interference
Ladder of Inference

Hoe ontstaan mentale modellen die ons denken en gedrag beïnvloeden? De Ladder of Inference beschrijft de onbewuste stappen bij het vormen van deze modellen.

Competing Values Framework Quinn
Competing Values Framework

Hoe ziet u de cultuur in uw organisatie? Het Competing Values Framework onderscheidt aan de hand van twee dimensies vier soorten kwadranten van cultuur.

ijsbergmodel van Mcclelland
IJsbergmodel van McClelland

Hoe kan gedragsverandering gerealiseerd worden? Het ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe bijvoorbeeld overtuigingen en motieven gedrag beïnvloeden.

Mintzberg professionele bureaucratie
Professionele bureaucratie

De organisatiestructuur is afhankelijk van de vraag welke groep medewerkers dominant is. In een professionele bureaucratie is de operationele kern dominant.

70-20-10 model Charles Jennings
70-20-10 model in de praktijk

Het 70-20-10 model is volgens Charles Jennings een kader dat organisaties helpt bij het organiseren van hun leren. Het richt zich op het informeel leren.

Bateson logische niveaus
Bateson logische niveaus

De Bateson logische niveaus gaan ervan uit dat we veranderen en ontwikkelen door middel van leren en denken. Het model helpt om veranderingen te begrijpen.

Roos van Leary
Roos van Leary

In de Roos van Leary worden verschillende gedragspatronen en het effect daarvan weergegeven. Met het model kan men bewuste keuzes maken in actie en reactie.

Behoeftepiramide van Maslow
Behoeftepiramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow onderscheidt vijf hiërarchische niveaus. Een niveau kan pas bereikt worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is.

Groepsdynamica
Groepsdynamica

Groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep afspelen. Door als team bewust te zijn van de dynamiek kan er effectiever worden samengewerkt.

Daniel-Pink-Intrinsieke-motivatie
Intrinsieke motivatie

Motivatie 3.0 is een nieuwe manier van denken over motiveren. Het richt zich op onze intrinsieke motivatie voor autonomie, vakmanschap en zingeving.

Kernkwadranten
Kernkwadranten

Kernkwadranten zijn hulpmiddelen om een beeld te krijgen van jouw kernkwaliteiten. Het geeft zicht op jouw kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

Kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Een duidelijk beeld hiervan zorgt voor het bewust inzetten van jouw kwaliteiten.

Geweldloze communicatie
Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het doel is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.

Feedforward
Feedforward: gericht op de toekomst

Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. De focus ligt op wat de persoon gaat doen en niet op wat hij in het verleden heeft gedaan.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor het ontwikkelen van competenties is het persoonlijk ontwikkelingsplan een bruikbaar hulpmiddel. Het helpt om ontwikkelingsgebieden te bepalen.

Belbin teamrollen
Belbin teamrollen

Belbin teamrollen beschrijven het gedrag van werknemers wanneer ze samenwerken met anderen. Het patroon van deze rollen heeft invloed op de teamprestaties.

Ontwikkelingsproces
Ontwikkelingsproces

Medewerkers maken een ontwikkelingsproces door om te komen tot een zelfstandig werkende professional. De leidinggevende past zijn stijl aan op dit proces.

Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken

Ook zo moe van brandjes blussen? Bereik meer met minder moeite door oplossingsgericht werken. Stop ten eerste met andermans problemen oplossen.

Teamopstelling teamontwikkeling
Teamopstelling maakt helder

Na een reorganisatie wordt met een teamopstelling duidelijk wat de gevolgen zijn van veranderingen. De teamopstelling geeft informatie over vervolgstappen.

Bezwaren benutten
Bezwaren benutten

Het uiten van bezwaren wordt nog wel eens verward met het uiten van weerstand. Je kunt leren dit te scheiden en bezwaren te benutten.

Omgaan met emoties op het werk
Omgaan met emoties op het werk

Waarom zijn we zo bang voor emoties op het werk? Wat maakt dat emoties op het werk ons zo verwarren? We leren u omgaan met emoties; zeker op het werk.

Non-verbale communicatie
Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is de taal van je lichaam. Die liegt nooit. Non-verbale communicatie is vele malen bepalender dan verbale communicatie.

Mindfulness training Utrecht
Mindfulness – Rust in je hoofd

Mindfulness is een staat van actieve aandacht op het heden. Je observeert je gedachten van een afstand, zonder te oordelen of ze goed of slecht zijn.

Big five persoonlijkheidsmodel
Het Big Five Persoonlijkheidsmodel

Het Big Five persoonlijkheidsmodel bestaat uit vijf dimensies waarmee iemand beschreven kan worden. Het model wordt veel gebruikt door personeeladviseurs.

timemanagement Eisenhower
Timemanagement – Eisenhower

Timemanagement wordt in de samenleving steeds belangrijker. Met behulp van het Eisenhowermodel leer je prioriteiten stellen en beslissingen maken.

SMART doelen opstellen
SMART doelen opstellen

SMART doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd. Ze helpen bij het bereiken van het doel en zorgen ervoor dat collega's weten wat er verwacht wordt.

disc model
DISC model

Het DISC model kan de samenwerking in een team verbeteren. Het geeft inzicht in je persoonlijkheidsstijl waardoor we onszelf en andere beter gaan begrijpen.

training zelfsturende teams
Zelfsturende teams in training

In zelfsturende teams zijn medewerkers samen verantwoordelijk voor het realiseren van een taak. Deze teams hebben positieve effecten op organisaties.

Inlevingsvermogen
Inlevingsvermogen kun je ontwikkelen

Een manager met inlevingsvermogen wacht met het uiten van een oordeel en probeert actief te luisteren om zijn medewerkers te kunnen begrijpen.

persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap

Wanneer je persoonlijk leiderschap ‘bezit’ ben je de leidinggevende over je eigen leven. Door deze houding kun je een inspiratiebron voor anderen zijn.

PAK ontwikkeldriehoek
PAK ontwikkeldriehoek

Positie, Actie en Kwaliteit bepalen volgens de PAK performance driehoek de performance op zowel organisatie-, afdelings- als gespreksniveau.

Communicatieniveaus
Communicatieniveaus

Gesprekken kunnen vastlopen. Tijdens het voeren van gesprekken met collega's of klanten spelen de volgende vier communicatieniveaus voortdurend een rol.

Zelfregulerend leren
Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren is belangrijk om het eigen leerproces te kunnen plannen en reguleren. In onze communicatietraining krijgt u de handvatten.

Cursus feedback ontvangen
Feedback ontvangen

Online 7 tips voor het ontvangen van feedback. Feedback ontvangen is minder makkelijk dan je misschien in eerste instantie denkt.

Collectief leren
Collectief leren

Hoe kunnen organisaties patronen in de sociale context veranderen? Collectief leren focust zich op het veranderen van organisatiegedrag op drie niveaus.

Larry Greiner groei model
Greiner model: de fasen van groei

Met behulp van het Greiner model krijgt het management zicht op de effectiviteit van verschillende managementstijlen en organisatiestructuren.

Zelfdeterminatietheorie
Zelfdeterminatietheorie

Hoe raken medewerkers intrinsiek gemotiveerd? Volgens de zelfdeterminatietheorie komt motivatie voort uit het bevredigen van drie basisbehoeften.

Leiderschap bij cultuurverandering
Leiderschap bij cultuurverandering

Een succesvolle cultuurverandering is afhankelijk van goed leiderschap. Er zijn volgens Boonstra zeven essenties van leiderschap bij cultuurverandering.