DISC model

disc model

Wat is het DISC model?

Het DISC model is een instrument om inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheidsstijl. Verschillende typen mensen hebben verschillende gedragsstijlen en basisbehoeften. Deze hebben invloed op de manier hoe wij ons gedragen. Als we daar inzicht in krijgen, kunnen we elkaar beter begrijpen. We kunnen onze communicatie dan afstemmen op de behoeften van de ander en daarmee zal de communicatie beter verlopen.

Het DISC model is ontwikkeld door William Marston. Hij observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Dit leidde tot een beschrijving van vier persoonlijkheidsstijlen: dominant, interactief, stabiel en consciëntieus.

De vier persoonlijkheidsstijlen van het DISC model

Ieder mens laat alle vier de persoonlijkheidsstijlen in zijn gedrag zien. Er is echter één persoonlijkheidsstijl dat ons gedrag het meest beïnvloed in ons dagelijks leven. Het DISC model laat zien welke persoonlijkheidsstijl dat is.

disc-gedragsstijlen-488x327-4969197

Dominante persoonlijkheidsstijl: deze mensen zijn actief, zelfverzekerd en ervaren de omgeving vaak als vijandig en stressvol. Ze stellen zich onafhankelijk op en zijn besluitvaardig. Ze richten zich op resultaten en uitdagingen.

Interactieve persoonlijkheidsstijl: deze mensen zijn actief, zelfverzekerd en ervaren de omgeving als goedgezind en ontspannen. Ze zijn enthousiast en optimistisch. Verder staan ze graag in het middelpunt van de belangstelling.

Stabiele persoonlijkheidsstijl: deze mensen zijn passief, terughoudend en ervaren de omgeving als goedgezind en ontspannen. Ze zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ze brengen harmonie en stabiliteit in een groep.

Consciëntieuze persoonlijkheidsstijl: deze mensen zijn passief, terughoudend en ervaren de omgeving als vijandig en stressvol. Ze zijn nauwkeurig met details en houden zich graag aan de regels. Het zijn analytische denkers.

De effectiviteit van het DISC model

Het toepassen van het DISC model heeft verschillende positieve effecten. Inzicht in de persoonlijkheidsstijlen kan de communicatie en samenwerking in een team verbeteren. Ook worden conflicten eerder herkend of voorkomen. Kortom; het is een model dat ons onszelf en anderen beter laat begrijpen.