Het leiderschapsprogramma van PAK organisatieontwikkeling sloot exact bij ons aan.

Arnold van Essen

Voormalig Director European Spare Parts Logistics & Amsterdam Customer Services, Richemont Group – Cartier horloges

PAK begeleidde ons in het vinden en implementeren van een breed gedragen missie en onderwijskundige visie.

Rien van Tilburg

Voormalig Voorzitter College van Bestuur, Clusius College

PAK is een kei in flexibele en op maat gemaakte teamcoaching.

Aart-Jan van de Pol

Voormalig Artistic Coördinator, Het Concertgebouw, Amsterdam.

PAK helpt ons inzicht in leiderschap te vergroten en onze stijl van leidinggeven aantoonbaar te verbeteren.

Ingo te Duits

Voormalig Managing Director Nederland, VWR International

Onderliggende emoties en belemmerende overtuigingen komen op een integere manier aan de orde, worden doorleefd en krijgen een plek.

Theo Flederus

Voormalig Algemeen directeur, KNSB.

Zichtbaar resultaat

En daar zijn zowel onze opdrachtgevers als wij trots op.

Zichtbaarheid

Van verschuilt achter een masker teruggetrokken op je eigen eilandje naar elkaar opzoeken, recht in de ogen kijken en samen uitdagingen aangaan.

Eigenaarschap

Van sandwichpositie tussen behoeftes van teamleden en wensen directie naar een positie van bewust eigenaarschap.

Confronteren

Van elkaar ontzien binnen het team ‘omdat we vriendjes zijn buiten werktijd’ naar met elkaar het echte gesprek durven voeren over de opdracht van dit team.

Teamwork

Van sturen op individueel resultaat naar ontspannen groeien door gebruik te maken van ieders kwaliteiten en waarden binnen een gezamenlijk vastgesteld doel.

SRO
Eigenaarschap

Van in je eentje ad-hoc balanceren tussen doelstellingen van boven en behoefte van de klant naar stevig in je schoenen staan om eigenaarschap te nemen samen met je team.

Doorgroeiontwikkeling

Van opdrachtgericht medewerkers ondersteunen in het interne productieproces naar ontwikkelingsgericht doorgroei faciliteren naar externe functies.

Leerklimaat

Van wel willen leren van elkaar en het nog niet doen naar het organiseren van een inspirerende en veilige methodiek zodat het wel gebeurt.

Zelfsturing

Van al grote stappen gezet om zelfsturend te zijn naar de laatste horde durven te nemen en echt met elkaar het gesprek aangaan wanneer het spannend wordt.

Leiderschap

Van ad-hoc je best doen om een lastige boodschap over te brengen naar intrinsiek gemotiveerd jouw plek bepalen van waaruit je antwoord geeft.

Eigenaarschap

Van een naar binnen gericht blik op inhoud en proces naar nieuwsgierig in je opdrachtgevers en samen lastige beslissingen nemen.

Verzuim

Van ik moet het verzuim omlaag brengen en dat is een op zichzelf staand probleem naar verzuim is een symptoom van een systeem dat uit balans is waar ik invloed op heb.

Verzuim

Van ik moet het verzuim omlaag brengen en dat is een op zichzelf staand probleem naar verzuim is een symptoom van een systeem dat uit balans is waar ik invloed op heb.

.

Leiderschap

Van bewust onbekwaam je team ontwikkelen naar je team faciliteren zodat ontwikkeling een gezamenlijke taak wordt.

Gesprekscultuur

Van individueel ad-hoc je mannetje staan naar iedereen voert met iedereen zinvolle gesprekken en daarmee halen we de obstakels weg.

Missie-Visie

Van een verouderde en van bovenaf opgelegde missie en visie naar een top-down concept en een bottum-up uitwerking waarbij alle medewerkers aansluiten.

Herprofilering

Van een sterke profilering naar buiten toe naar een supersterke door met elkaar stil te staan bij huidige en gewenste taken en rollen.

Verzuim

Van ik moet het verzuim omlaag brengen en dat is een op zichzelf staand probleem naar verzuim is een symptoom van een systeem dat uit balans is waar ik invloed op heb.

Gezamenlijkheid

Van iedereen volgt zijn eigen weg naar van en met elkaar leren en daarmee grote stappen zetten in de verkoopresultaten.

Ontmaskeren

Van verschuilt achter een masker teruggetrokken op je eigen eilandje naar elkaar opzoeken, recht in de ogen kijken en samen uitdagingen aangaan.

Gesprekscultuur

Van ieder van ons is een zelfstandig werkende professional gericht op de klant naar meer resultaat als we ook intern met elkaar het echte gesprek voeren.

Quickstart

Van net gestart, gemêleerd en waar gaan we voor staan naar bekend maakt bemind waarmee met onze verscheidenheid een stevige plek innemen.

Synerchie

Van goed presterende en gedreven afdelingen naar een organisatie waarin we als één team excelleren voor onze klanten.

Inclusiviteit

Van sluit ik wel genoeg aan bij mijn doelgroep naar me kundig kunnen inleven en vanuit mijn plek passende ondersteuning bieden.

Losweken

Van weg willen van de platgetreden paden met beperkt zicht op samen naar omgevingsbewust en met verschillende lagen in de organisatie nieuwe wegen bewandelen.

Crisismanagement

Van goed inleven en passende ondersteuning voor de klant naar samen met collega’s ook in de moeilijkste omstandigheden de service bieden waar we voor staan.

Eigenaarschap

Van doorgegroeid tot leidinggevende zonder leiderschapservaring naar vol bewust mijn plek innemen om mijn team te faciliteren eigenaarschap te nemen.

Crisismanagement

Van goed inleven en passende ondersteuning voor de klant naar samen met collega’s ook in de moeilijkste omstandigheden de service bieden waar we voor staan.

Collectiviteit

Van ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn eigen ding naar resultaatverbetering vanuit samen continu van en met elkaar leren.

Afremmen

Van bevlogen naar buiten willen treden midden in de hectiek naar op de rem durven trappen, reflecteren en je plek innemen van waar je werkelijk voor staat.

Veiligheid

Van focus en vertrouwen op techniek naar wij maken crisissituaties veiliger door onszelf mee te nemen in het contact met de betrokkenen.

Verbinden

Van je eigen boontjes doppen naar reflecterend durven we ons communicatiegedrag onderling en met de klant bespreekbaar te maken.

Groepspower

Van reactief ontzettend je best doen het draaiende te houden naar vanuit autonomie de ruimte ervaren samen te werken en tot nieuwe oplossingen te komen.

Veiligheid

Van focus en vertrouwen op techniek naar wij maken crisissituaties veiliger door onszelf mee te nemen in het contact met de betrokkenen.

Transformatie

Van traditioneel servicegericht naar van en met elkaar leren en zo samen met de klant het hoogste niveau van dienstverlening leveren.

Gesprekscultuur

Van individueel ad-hoc je mannetje staan naar iedereen voert met iedereen zinvolle gesprekken en daarmee halen we de obstakels weg.

Synerchie

Van gepassioneerd je werk doen naar samen gepassioneerd vanuit gemeenschappelijke waarden het beste leveren aan onze klanten.

Transformatie

Van denken volgens regels en procedures naar de klant centraal en vandaar uit elkaar stimuleren en inspireren het anders durven doen.

Positionering

Van gespannen omgaan met lastige situaties naar bewust mijn plek innemen vanwaar ik intrinsiek gemotiveerd antwoord geef.

Gesprekscultuur

Van ieder van ons is een zelfstandig werkende professional gericht op de klant naar meer resultaat als we ook intern met elkaar het echte gesprek voeren.

Positionering

Van gespannen omgaan met lastige situaties naar bewust mijn plek innemen vanwaar ik intrinsiek gemotiveerd antwoord geef.

Zelfsturing

Van doorgegroeid tot leidinggevende zonder leiderschapservaring naar vol bewust mijn plek innemen om mijn team te faciliteren eigenaarschap te nemen.

Gesprekscultuur

Van individueel ad-hoc je mannetje staan naar iedereen voert met iedereen zinvolle gesprekken en daarmee halen we de obstakels weg.

Gespreksvoering

Van ieder van ons is een zelfstandig werkende professional gericht op de klant naar meer resultaat als we ook intern met elkaar het echte gesprek voeren.

Collectiviteit

Van zelfstandig werkend professional met de blik op eigen taak naar collega’s opzoeken, samen reflecteren, leren van en met elkaar.

Gesprekscultuur

Van ieder van ons is een zelfstandig werkende professional gericht op de klant naar meer resultaat als we ook intern met elkaar het echte gesprek voeren.

Synerchie

Van gepassioneerd je werk doen naar samen gepassioneerd vanuit gemeenschappelijke waarden verkoopresultaten substantieel vergroten.

Uitreiken

Van gepassioneerd je werk doen naar samen gepassioneerd vanuit gemeenschappelijke waarden verkoopresultaten substantieel vergroten.