Aanspreekcultuur realiseren

Aanspreekcultuur

Wat is een aanspreekcultuur?

In een aanspreekcultuur zijn medewerkers gewend om feedback te geven en te ontvangen. Medewerkers kunnen elkaar in een open en veilige omgeving aanspreken op hun gedrag. Een adequate aanspreekcultuur heeft invloed op het functioneren van de organisatie. Er wordt namelijk tijd gemaakt om te leren van de gemaakte fouten.

Belemmeringen

Het realiseren van deze cultuur kan door verschillende redenen worden belemmerd. Een van deze redenen is collegialiteit. Medewerkers zijn bang dat ongevraagde feedback de relatie met collega’s verslechterd. Ze willen de sfeer op de werkvloer behouden. Bovendien is het vermijden van conflicten ook een belangrijke belemmering voor het realiseren van deze cultuur. De meerderheid van de mensen doen er alles aan om conflicten te vermijden. Tenslotte speelt het omstander-effect een rol. Dit effect betekent dat mensen zich niet verantwoordelijk voelen om feedback te geven wanneer er meerdere betrokkenen zijn. De kans dat mensen iets zeggen of doen wordt namelijk kleiner naarmate de groep van betrokkenen groter wordt.

Bevorderen van een aanspreekcultuur

Het realiseren van deze cultuur is moeilijk. Er zijn echter ook factoren die het kunnen bevorderen. Een van deze factoren is het creëren van een gezamenlijk doel. Een gezamenlijk doel zorgt ervoor dat medewerkers gemakkelijker feedback geven en ontvangen. Dit is namelijk essentieel om het gewenste doel te bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers vaardig zijn in het geven en ontvangen van feedback. Tenslotte moeten ze ondersteund en gestimuleerd worden door de omgeving. Het management moet medewerkers waarderen die andere durven aan te spreken of medewerkers die feedback ontvangen en hiermee aan de slag gaan. Het management heeft dus een belangrijke rol in het realiseren van een aanspreekcultuur.

Een aanspreekcultuur laat zich niet forceren en moet continu gestimuleerd worden. Het kan een tijd duren voordat medewerkers elkaar feedback gaan geven en ontvangen.