Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten

Kent u de kernkwaliteiten van uw collega?

Wat zijn kernkwaliteiten?

Het begrip kernkwaliteit wordt al jarenlang gebruikt in de opleidings- en coachingswereld. Het staat voor de eigenschappen van een persoon die hem of haar uniek maken. Daniel Ofman is een van de eerste geweest die erover is gaan schrijven. Hij definieert het begrip kernkwaliteit als volgt: het zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. De waarde van een kernkwaliteit hangt af van de situatie. Wat de één een kwaliteit vindt, hoeft voor de ander geen kwaliteit te zijn. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: zorgvuldigheid, daadkracht en flexibiliteit.

We maken een onderscheid tussen vaardigheden en kwaliteiten. Vaardigheden kunnen geleerd worden en kernkwaliteiten ontwikkel je. Dit ontwikkelproces is individueel en afhankelijk van onze levensloop. Hoe duidelijker het beeld van jouw kernkwaliteiten is, hoe bewuster je deze kunt inzetten in jouw werk. Om inzicht te krijgen in jouw kernkwaliteiten wordt vaak de methode van Daniel Ofman, de kernkwadrant, gebruikt.

kernkwadrant-ofman-488x316-8380625

Aan de hand van een kernkwadrant wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar de kernkwaliteit gekeken. Zo kan er gekeken worden naar de schaduwkant van een kernkwaliteit. Bedachtzaamheid kan bijvoorbeeld een erg nuttige kernkwaliteit zijn, maar het kan je ook tegenhouden tot het nemen van beslissingen.

Kwaliteiten in de organisatie

Als organisatie is het belangrijk om zicht te hebben op de kernkwaliteiten van medewerkers. Wanneer een organisatie hier bewust van is, kan je er voor zorgen dat een werknemer vanuit zijn of haar kernkwaliteit kan werken. Ook is het goed om na te denken over de diverse kernkwaliteiten die binnen een organisatie aanwezig zijn. Voor een effectieve organisatie is het belangrijk dat diverse kernkwaliteiten elkaar aanvullen. Zo worden er zes kernkwaliteiten onderscheiden die in een team aanvullend op elkaar zouden werken.

Er worden in dit model zes kernkwaliteiten onderscheiden. Iedere werknemer heeft een combinatie van al deze kwaliteiten in zich. Alleen zal bij iedereen een aantal kwaliteiten hiervan overheersen.

Inspirator

Creatief, brengt steeds nieuwe ideeën, waarvan ook veel wilde ideeën.

Weet snel de essentie te pakken.

Veel gebruikte zin: “Mensen, waar het om gaat is …..”

Is op de toekomst gericht. Is enthousiast over de vele mogelijkheden.

In zijn vervorming leidt dit tot een chaos.

Conservator

Wil feiten weten, maakt verslagen.

Komt terug op eerder gemaakte afspraken.

Is altijd goed voorbereid.

In zijn vervorming: niet veranderingsgezind, houdt nieuwe dingen tegen.

Denker

Analyseert en onderzoekt. Is goed in staat een gesprek samen te vatten.

Pakt niet zozeer de essentie uit een verhaal, maar is zeer waarheidsgetrouw.

Woorden die gebruikt wor­den: “dat is niet logisch” (het moet allemaal kloppen).

Is in zijn vervorming gefixeerd door details, weet nooit genoeg om tot daden over te gaan. Te afstandelijk, te abstracte denkverhalen.

Communi­ceert alleen met het hoofd en niet met het hart.

Practicus

Is zeer daadkrachtig. “Laten we het gewoon doen”.

Doet beroep op zijn ervaring, is vindingrijk, vindt praktische oplossingen voor wat er moet gebeuren. Kan met 1000 en 1 ding tegelijk bezig zijn.

Veel gevoel voor humor, kan goed mobiliseren.

In zijn vervorming: slordige bureaus, heeft nooit tijd, stelt uit tot er een chaos is ontstaan.

Ondernemer

Wil werken van punt A naar B (de directe weg).

Regelt, organiseert, onder­neemt met veel daadkracht.

Kan enthousiasmeren via werk. Is direct, con­fronterend.

In zijn vervorming wordt hij drammerig, ongeduldig, wordt de ‘projectbeul’.

Let niet meer op het werkklimaat.

Ondersteuner

Is gevoelig voor processen, klimaat. Werkt vaak verbindend in groepen.

Voelt feilloos aan dat er iets gebeurt is.

In zijn vervorming kan dit leiden tot betuttelen, bemoeien of tot passivi­teit.

De sfeergevoeligheid kan leiden tot piekeren.

Iedere kernkwaliteit heeft een eigen bijdrage binnen een team. Het is dus belangrijk om als organisatie bewust te zijn van de kernkwaliteiten die aanwezig zijn, zodat een effectief team samengesteld kan worden.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.