Deep Democracy in organisaties

Deep Democracy training

Systemisch of inclusief leiderschap

Deep Democracy gaat over het erkennen van alle meningen in een organisatie. Meningen over bijvoorbeeld een besluit dat moet worden genomen, over de koers van het bedrijf of over de manier van werken. Door oprecht ruimte te geven aan deze (afwijkende) meningen voelen mensen zich gehoord. Met Deep Democracy worden alle functies binnen de organisatie inclusief. De wijsheid van alle rollen die deze mensen vervullen op diverse posities in de organisatie, kan worden toegevoegd aan de mening van de meerderheid. Leiderschap waarbij Deep Democracy wordt toegepast wordt ook wel systemisch leiderschap of inclusief leiderschap genoemd. Leiderschap waarmee recht gedaan wordt aan één van de systemische werkingen in organisaties: ieder persoon met een plek in de organisatie wordt ingesloten, hoort erbij.

Het ijzer smeden als het heet is

In een conflict zit een schat aan (persoonlijke) ontwikkeling verborgen. Dat zie je alleen als je er open voor staat. Open als mens en vanuit je rol in de organisatie. Verandering gaat nooit lineair maar altijd gepaard met enige chaos. Dit weten we uit de kwantumfysica en zo werkt het ook in organisaties. Dit verschijnsel is nog niet verklaard, maar is wel een bewezen wetmatigheid. Deep Democracy in organisaties maakt gebruik van het besef dat conflict, en dus chaos, onoverkoombaar is bij veranderingen. Sterker nog, met Deep Democracy zoek je het conflict in een vroeg stadium op. Dit voorkomt dat:

–       Het conflict ondergronds gaat in de vorm van roddel;

–       Men ‘ja’ zegt, maar ‘nee’ doet;

–       Het conflict later naar boven komt in de vorm van een schadelijke ontploffing;

–       Het proces of de organisatie in een later stadium op onverklaarbare wijze vastloopt.

Feedback stimuleren

Deep Democracy draagt bij aan een constructieve feedbackcultuur. Het komt neer op het omgaan met het vervelende gevoel dat je krijgt in (sluimerende) conflictsituaties. In feite hetzelfde als in een feedback situatie waarbij je én de samenwerking tussen jou en een collega wilt verbeteren én een vervelend voorval (‘negatieve feedback’) als aanleiding neemt. In de Deep Democracy training ervaar je wat het voor jou en je organisatie oplevert om de spanning juist op te zoeken in de samenwerking met anderen.