Training feedback geven en ontvangen

Training feedback geven en ontvangen

Van feedback worden we beter

De meerwaarde van onze training feedback geven en ontvangen

De training feedback geven en ontvangen is een goede manier om tot een organisatiecultuur te komen waarin men optimaal samenwerkt. Onder samenwerken verstaat PAK organisatieontwikkeling dan ook: beter worden van elkaar en met elkaar.

Feedback wordt nogal eens gezien als ‘een plezierige manier uiten van kritiek’, maar die benadering vindt PAK te eenzijdig. Voor ons gaat feedback verder, dieper, want in onze benadering wordt degene die feedback geeft én degene die feedback ontvangt er beter van; een win-winsituatie. Het instrument feedback heeft altijd als doel op de samenwerking te verbeteren. Feedback gebruik je van professional tot professional, met gelijkwaardigheid als basis. Het resultaat van de training feedback geven en ontvangen is dat men zichzelf en elkaar gezien en gewaardeerd voelt. Dit genereert dan ook veiligheid en werkgeluk in alle geledingen van een organisatie en dat leidt in de regel tot een hogere productiviteit.

De training feedback geven en ontvangen van PAK

Iedere organisatie is gebaat bij een open feedback cultuur. Voor een open feedback cultuur is het onvoldoende om enkel te trainen op feedback geven met behulp van zogenaamde feedbackregels. Je kunt een open feedback cultuur niet opleggen. Wat wel kan is feedback zodanig organiseren dat feedback vragen, feedback geven en ontvangen structureel plaatsvindt. Dan wordt het vanzelfsprekend voor alle teamleden. Hoe je dat doet en hoe je de kwaliteit van de feedback kunt verhogen leer je in onze programma voor teamontwikkeling: Feedbackcirkels®. Feedbackcirkels® is geen ad-hoc interventie, maar een circulair proces met 7 onderdelen die leiden tot duurzame verbetering. Het succes van Feedbackcirkels® ligt besloten in het samen doelen stellen, samen leren en samen resultaten vieren. Met samen bedoelen we het hele team, dus inclusief de teamleider. Onze teamcoaches faciliteren met Feedbackcirkels® een manier van werken waarin reflectie en actie elkaar écht versterken.

“De training feedback geven en ontvangen vond ik nuttig, vooral om te zien hoe makkelijk, en in korte tijd, je bepaalde situaties anders of beter kunt aanpakken” Connie – Paraveterinair, deelnemer training feedback geven en ontvangen bij Sterkliniek Hillegom

Programma training feedback geven en ontvangen

Onze training bestaat uit 7 onderdelen. Je leert hierin

  • Feedup bepalen – wat is ons gezamenlijke doel?;
  • Feedbacktriggers herkennen – Wat staat ons in de weg om te leren van elkaar?;
  • Feedforward afstemmen – Wat verwachten we van elkaar?;
  • Feedbackbronnen kiezen – Voor wie doen we het en aan wie gaan we feedback vragen?;
  • Feedbackvraag formuleren – Wat zijn de beste vragen die we kunnen stellen die leiden tot voedende feedback?;
  • Feedback ophalen – Hoe voeren we het goede gesprek over de samenwerking?
  • Teamfeed oogsten – Wat leren we van alle opgehaalde feedback en hoe kunnen we onze (ontwikkel)doelen scherper stellen?

“De training feedback geven en ontvangen vond ik nuttig, vooral om te zien hoe makkelijk, en in korte tijd, je bepaalde situaties anders of beter kunt aanpakken.” Connie – Paraveterinair, deelnemer training Overtuigend communiceren bij Sterkliniek Hillegom

In een training leer je door te het te doen

In deze interactieve communicatietraining ligt de nadruk op praktische oefening. De deelnemers zijn daarom continu in actie en gaan direct aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Er wordt dan ook uitvoerig stilgestaan bij wat werkt en wat niet werkt in het geven en ontvangen van feedback. Ook binnen de teamtraining leveren we maatwerk, want wat voor de een goed werkt hoeft voor de ander niet op te gaan. We durven dichtbij te komen en begeleiden waar het spannend wordt. Daarmee slaat PAK   de brug tussen begrijpen en daadwerkelijk doen, voor iedereen.

Onze training feedback geven en ontvangen is voor organisaties die beseffen dat de basis van een productieve werksfeer ligt in constructieve communicatie. Daarom is deze training feedback geven en ontvangen voor teams die het gevoel hebben dat er meer te halen valt uit het contact tussen de groepsleden en stakeholders. Deze training is no-nonsense, concreet en output gericht.

Belemmeringen en valkuilen bij het geven van feedback

Om constructief feedback te kunnen geven, is het ook belangrijk onderscheid te kunnen maken tussen wat iemand ‘doet’ en wie iemand ‘is’. Feedback die bijvoorbeeld begint met “jij bent” suggereert iets van een aanval of beschuldiging en roept in de regel weerstand op. De grootste inspanning bij het geven van feedback is het objectief kunnen benoemen van gedrag. Waarnemen zonder interpreteren is een kunst op zich! Pas als de feedbackgever waargenomen gedrag van de ander objectief kan omschrijven, en het effect daarvan helder kan benoemen, zal feedback tot het gewenste effect leiden.

Belemmeringen en valkuilen bij het geven van feedback zijn onder andere:

 • Vooroordelen van de feedbackgever (overtuigingen);
 • Weinig voorbereidingstijd, terugvallen op aannames;
 • Emoties (boosheid, irritatie, ongeduld) overheersen feedbackgever;
 • Onveilige situatie en/of sfeer op de afdeling of in een team;
 • Situaties waarin niet 1 op 1 kan worden gecommuniceerd.

Afweging voor het wel of niet geven van feedback

PAK traint professionals feedback te geven vanuit persoonlijke kracht, met behoud van de relatie. Een kritische houding is dan essentieel.

Afwegingen die bij het geven van feedback moeten worden gemaakt zijn bijvoorbeeld:

 • Word ik er beter van?
 • Wordt de ander er ook beter van?
 • En wordt de organisatie er beter van?

In deze training feedback geven en ontvangen wordt uitgebreid bij persoonlijke belemmeringen en valkuilen stilgestaan. Bijvoorbeeld door het zorgvuldig reflecteren op ingebrachte praktijksituaties om er vervolgens met nieuwe manieren van feedback te oefenen. Uiteindelijk leren de deelnemers nauwgezet hun eigen afwegingen maken.

Neem dus gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.