Autonoom en in verbinding

“Mensen die de omstandigheden willen veranderen, maar niet zichzelf
blijven last houden van die omstandigheden.
Ik bied structuur en schep eenvoud.
Vertrouwen op wat je diep van binnen eigenlijk al lang weet.
Professionals die bevlogen durven zijn, zijn van grote meerwaarde.
Eigen, anders dan anderen. Zij durven zichzelf te laten zien.”

It was great! The approach is very original and practical. Bastiaan was able to re-create/simulate challenging and stressful situations, though we were in a controlled and safe environment. Can’t think of anything could have been done better! Giacomo – European Spare Parts Operations Manager, Richemont

Meebouwen aan duurzame organisaties

Organisatieontwikkelaar Bastiaan van Meeteren is werkzaam voor organisaties die beseffen dat alles wordt gecreëerd vanuit menselijke verbinding.  Jouw organisatie heeft pas bestaansreden als het in een wezenlijke behoefte voorziet. Om verantwoordelijkheid te nemen voor de performance en de toekomst zullen leiders in verbinding moeten zijn met hun medewerkers en de organisatie met zijn klanten.

“Bastiaan is rustig en straalt deskundigheid uit. Dat geeft vertrouwen. Hij brengt eigen ervaringen in zodat toepasbaarheid sneller zichtbaar is. Hij pakt door en draait er niet om heen zonder iemand te kwetsen.” Theo – Algemeen directeur, KNSB

Zowel in finance, retail, ICT, overheids-, als (non-) profit organisaties kun je Bastiaan tegenkomen in leiderschapsprogramma’s en in de begeleiding van veranderingen. Hij heeft een sterk analytisch en inlevend vermogen en werkt o.a. met organisatieopstellingen, NLP en Transactionele analyse. Hij wordt gevoed door zijn achtergrond als ingenieur, acteur en zijn opleiding Professionele Communicatie bij Phoenix Opleidingen.

“Uitstekende interventie, moeilijke kwesties worden direct aangesneden, laat geen zaken op zijn beloop, kadert waar nodig, onderwijl flexibel ingespeeld op zaken die (on)verwacht te berde werden gebracht, gericht op vooraf benoemde doelen zonder daar star in te zijn. Bastiaan traint ‘op de huid”.
Eric – deelnemer leiderschapsprogramma MiddlePoint.

Positie/Actie/Kwaliteiten

Bastiaan van Meeteren is de bedenker en trainer in het PAK model. Dit model geeft je zowel inzicht in jouw Positie, jouw Acties als jouw Kwaliteiten. Hij gebruikt dit model in het door hem verzorgde programma PAK de leiding.

“Bastiaan heeft zelf veel rust wat een prettige en vertrouwde sfeer geeft. Er is een goede dynamiek tussen praten, actie, zelf-doen en samen over het onderwerp praten. Ook gaf hij openheid door voorbeelden uit zijn eigen leven aan te dragen.” Nadine – Deelnemer ‘Pak vast en laat los’, SRO.

je bent offline