We zijn een organisatieontwikkelingsbureau dat verandering begeleidt en trainingen geeft. Met en van elkaar leren staan daarin centraal. Leren door te doen en te reflecteren.

Onze visie

We stellen professionals en organisaties in staat zichzelf en hun organisatie te ontwikkelen. Daarmee nemen zij de verantwoordelijkheid voor hun performance en toekomst.

  • We werken vanuit een vaste visie op leiderschap en samenwerking: de PAK performance driehoek.
  • We werken duurzaam. We begeleiden en trainen met de focus op lange termijn doelen.
  • We werken op het grensvlak tussen persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. Daar vindt de borging plaats.

We ontwikkelen vanuit contact

Alleen door met elkaar in contact te zijn worden mogelijkheden gecreëerd. Mogelijkheden om samen iets groots tot stand te brengen. Wij zorgen ervoor dat professionals het échte contact weer aangaan. Met elkaar, met de stakeholders en met de klanten.

 

We ontwikkelen vanuit lef

Zonder risico, geen rendement. We vragen wat gevraagd moet worden en zeggen wat gezegd moet worden, met het risico afgewezen te worden.  Onze directheid resulteert in een realistisch interventieprogramma dat daadwerkelijk voor verandering zorgt.

We ontwikkelen vanuit creativiteit

Het proces van verandering vraagt om creatieve interventies, op een manier die past bij uw organisatie en werkveld. En met onze creativiteit weten we te verassen, waardoor we uitnodigen om in beweging te komen.

Onze aanpak 

In onze interventies brengen we de posities (context) , acties (rol) en kwaliteiten (de persoon) van de professionals samen. We zorgen voor een actieve deelname van alle betrokkenen door het aanbieden van ervaringen en werkvormen die de brug slaan tussen begrijpen en doen.

Om de posities kloppend te maken begeleiden we organisatieopstellingen, leiderschapsprogramma’s en sessies waarin stakeholders meer partnership met elkaar zoeken.

Om de acties te stroomlijnen begeleiden we missie- en visievorming, ketenoverleg,

 

procesworkshops en bijeenkomsten waarin taken en verantwoordelijkheden worden afgebakend .

Om de kwaliteiten van professionals te verbeteren trainen en coachen we. We geven korte high impact workshops, begeleiden teams in teamtrainingen, en we bieden individuele coaching. Feedback vragen, geven en ontvangen zijn daarin terugkomende thema’s.

We begeleiden individuen en groepen totdat de verandering duurzaam tot stand is gekomen. Daarmee maken we het verschil.

Sinds 2006 zijn wij een hecht netwerk van ervaren Organisatieontwikkelaars met een grote variëteit aan achtergronden. Ontwikkeling is onze passie en verbindt ons. We begeleiden ook elkaar op actuele thema’s, te vormen visies op veranderingen in de wereld en het verbinden van hoofd en hart.

Bastiaan van Meeteren

Bastiaan van Meeteren

Bastiaan van Meeteren is sinds 2001 werkzaam voor organisaties die beseffen dat per definitie alles wordt gecreëerd vanuit menselijk contact.

Mirjam Sloetjes

Mirjam Sloetjes

Sinds 2011 werkt Mirjam Sloetjes bij PAK als Coördinator. Ze is de vrolijke verbinding tussen de opdrachtgever en het team.

Frits Cohen

Frits Cohen

Frits Cohen betrekt de praktijksituatie en de persoonlijke competenties van de deelnemers zo veel als mogelijk tijdens de training.

Allard Klok - PAK organisatieontwikkeling

Allard Klok

“We kunnen veel meer bereiken als we ons bewust worden van onze mogelijkheden” is voor Allard Klok het uitgangspunt om met elkaar te gaan werken.”

Isa Roest

Isa Roest

Alle bekende spelvormen heeft Isa Roest in haar repertoire en nieuwe ontwikkelt ze telkens bij. Isa laat u leren door te improviseren.

Marianne vloetgraven

Marianne Vloetgraven

Marianne Vloetgraven wil inspireren tot het maken van keuzes en het inzetten van alle aanwezige kracht, talent en mogelijkheden in leven en werk.

Floris van Tilburg

Floris van Tilburg

Floris van Tilburg betrekt de praktijksituatie en de persoonlijke competenties van de deelnemers zo veel als mogelijk tijdens de training.

Anne van Weeghel

Anne van Weeghel

Anne van Weeghel: “Het werken als trainer intrigeert en inspireert me, omdat ontwikkel-, leer- en veranderprocessen me steeds opnieuw weer raken.”

Barbara Klaaysen

Barbara Klaaysen

Door de combinatie van analytisch inzicht en inlevingsvermogen is trainer Barbara Klaaysen in staat heldere feedback te geven aan deelnemers.

Rosa Evans-Knaup

Rosa Evans-Knaup

Rosa Evans-Knaup wordt bij onze programma’s vaak als trainingsacteur ingezet. Onze trainers werken graag met haar vanwege haar inlevingsvermogen.

Marja Leertouwer

Marja Leertouwer

Marja Leertouwer: ‘Ik ben het verbindende element. Verbindingen tussen binnen en buiten, man en vrouw, directeur en receptionist.’

Marieke Galesloot - PAK organisatieontwikkeling

Marieke Galesloot

Marieke Galesloot is afgestudeerd arbeids- en organisatiepsycholoog en is sinds haar afstuderen in 2005 werkzaam als zelfstandig ondernemer.