Samen werken …

Een rustpunt zijn
Tot zelfinzicht en zelfrealisatie komen
Ik bied een helder inzicht in schijnbaar complexe situaties
Inspiratie krijgen om creatief met de onzekerheden van je dagelijks werk om te kunnen gaan
Meer uit onszelf kunnen halen
Samen werken aan samenwerken

… aan samenwerken

Frits Cohen betrekt de praktijksituatie en de persoonlijke competenties van de deelnemers zo veel als mogelijk tijdens de training. Hij kiest werkvormen die daarbij aansluiten en die het voor de deelnemers vergemakkelijken om het effect van hun handelen breder te overzien. Dat prikkelt bijna altijd hun behoefte om niet alleen iets te willen bereiken, maar er ook echt wat voor te willen doen. En dus wordt het intrigerend en leuk om te leren hoe je je eigen gedrag kunt sturen om optimaal te functioneren.

“Frits is positief, helder, enthousiast, open en vrolijk.” Andrea, leerkracht onderbouw – deelnemer training Effectieve communicatie voor abbs de Zuiderzee in september 2013.

De ruime ervaring van Frits Cohen geeft vertrouwen

Frits boogt op een ruime ervaring als leidinggevende binnen het bedrijfsleven. Hij weet wat het betekent om onder grote druk te moeten presteren en voortdurend te moeten omgaan met veranderende omstandigheden. Een heldere visie, relativeringsvermogen en samenwerken zijn daarbij onmisbaar gebleken. Hij is sinds 2000 werkzaam als Organisatieontwikkelaar.

“Frits Cohen is een professional, goed in doorvragen en de grote lijn in de gaten houden, geeft goede adviezen.” Corrie, Manager afdeling Projecten: deelnemer training Gesprekkencyclus voor leidinggevenden Clusius College.

Frits Cohen richt zich op het begeleiden van veranderprocessen zodat medewerkers en leidinggevenden in staat zijn om gezamenlijk optimaal te functioneren en te presteren. Ruime ervaring heeft hij opgedaan in het ontwikkelen en uitvoeren van trajecten waarbij klantgerichtheid, professionalisering en onderlinge communicatie een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat heeft hij gedaan voor het bedrijfsleven, onderwijs, zorg en (semi)overheid. Hij heeft naam gemaakt met zijn praktijkgerichte werkvormen die een hoge mate van gedragsverandering tot gevolg hebben.

“Frits is een rustige en geduldige man die mij veel heeft geleerd in relatief korte tijd. Hij vertaalde theorie door naar de praktijk waardoor het voor mij direct te plaatsen is en toepasbaar in mijn dagelijks werk.” Medewerker CRM: deelnemer training Adviesvaardigheden voor Marketing- Communicatie- en CRM-adviseurs Rabobank Bommelerwaard.

je bent offline