Bewust worden van mogelijkheden

“Doen wat je te doen staat.
Bereiken wat onmogelijk lijkt.
Vanuit verbinding en wederzijds vertrouwen begeleid ik mensen en organisaties in het realiseren van hun doelen.
Met inzicht, humor en volharding bied ik houvast en structuur om mensen en organisaties verder te brengen.”

Bereiken wat onmogelijk lijkt

Jezelf veranderen vraagt om lef. Door aan te sluiten bij de ander geeft Allard mensen en organisaties de ruimte om lef te kunnen tonen om zich te ontwikkelen. Door lef te tonen en je te ontwikkelen ontstaat ruimte, vanuit die ruimte kunnen mensen en organisaties groeien. Met inzichten vanuit TA en systemisch werk brengt Allard mensen in contact met wat hen werkelijk beweegt, vanuit het theater gebruikt hij oefeningen en vormen om daadwerkelijk de beweging te kunnen maken.

“We kunnen veel meer bereiken als we ons bewust worden van onze mogelijkheden,” is voor Allard Klok het uitgangspunt om met elkaar te gaan werken. “Pas als mensen zich bewust worden van hun gedrag kunnen ze dat gedrag ook echt veranderen. Dit is het startpunt van waaruit we effectief gedrag en veranderingen kunnen ontwikkelen. Zowel voor individuele medewerkers als voor een totale organisatie.”

“Allard is flexibel, ongedwongen, to the point en scherpzinnig.” – Mark, Financial manager – deelnemer training Omgaan met veranderingen voor GWK Travelex.

je bent offline